Willeke Passmore

Willeke Passmore (1967) is een resultaatgerichte, enthousiaste persoonlijkheid. Haar drive om processen in een resultaatgerichte versnelling te brengen is groot. Haar wetenschappelijke studie heeft haar kennis van organisaties, beleid en management bijgebracht. Maar volgens haar is er niks aan ‘leren zwemmen uit een boekje’. Wat je ermee kunt doen in de praktijk dat staat voor haar voorop. Inmiddels is ze alweer zo’n kleine 20 jaar professioneel aan het managen en organiseren, als kwartiermaker, leidinggevende, programmamanager en procesregisseur.

Quote

‘Ik vind het iedere keer weer bijzonder om te ervaren hoe creatief vele mensen zijn, in de dingen die ze doen en bedenken. Ik kan daarvan iedere keer weer onder de indruk zijn. Mijn sterke kant is dat ik hun creativiteit kan omzetten in daden en resultaten. Daarmee heb ik het gevoel dat ik iets toevoeg. Zo is de balans compleet’.

Willeke 06-14794563     zie ook CV linkedin

werkwijze

Daadkracht, humor en resultaatgerichtheid bepalen het doen en laten van Willeke. Ze komt vooral tot haar recht in situaties waar meerdere partijen de wens hebben om samen te werken. Het hoe, wat, waarom en op welk moment zal zij met de individuen, groepen en organisaties uitwerken. Haar kracht is dat ze kan pionieren, en daarbij anderen in beweging kan brengen.

selectie van uitgevoerde opdrachten

Willeke voert vooral opdrachten uit op de terreinen Risicojeugd, Jeugdwerkloosheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Arbeidsmarkt & Re-integratie en Veiligheid.

Een greep uit de opdrachten voor gemeenten:

 • Aanjager aanvalsplan Jeugdwerkloosheid Amsterdam
 • Teamhoofd Preventief Interventie Team (PIT) Amsterdam, 25 fte
 • Aanjager gebiedsgerichte intensivering Amsterdam Nieuw-West
 • Procescoördinator Veiligheidshuis West Veluwe Vallei
 • Procescoördinator implementatie ProKid in Ede
 • Interim RMC-coördinator regio Vallei
 • Interim programmamanager Jeugd in de gemeente Ede
 • Kwartiermaker Schoolfort (nu: School2Work) Amsterdam

Voor het onderwijs:

 • Stedelijk coördinator Loopbaan- en Oriëntatieprogramma VMBO Amsterdam
 • Projectleider aanpak Voortijdig Schooluitval Voortgezet Onderwijs Amsterdam.
 • Projectleider plusvoorzieningen Voortgezet Onderwijs (VO)

selectie opdrachtgevers

 • Calvijn College Amsterdam
 • Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam, Onderwijs, Jeugd & Zorg (voorheen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling)
 • Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West
 • Gemeente Ede, afdeling Algemene en Juridische Zaken
 • Gemeente Ede, afdeling Educatie, Welzijn en Zorg
 • RMC regio de Vallei: Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen
 • Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen (Werk & Re-integratie)
 • Stichting Herstelling
 • Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
 • Nova Esprit Amsterdam (Mundus)
 • Meeting Points Amsterdam (15 VMBO-scholen)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
 • Stadsdeel De Baarsjes, Bos & Lommer, Slotervaart

opleidingen

– Algemene Sociale Wetenschappen, afstudeerrichting “Vraagstukken van organisatie, beleid en management” aan de Universiteit Utrecht (1989 – 1994)
– Studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Propedeuse (1988 – 1989)

Uitgebreidere informatie: www.passmore-projects.nl