Reain Gerrits

Reain Gerrits is een makelaar van kennis en personen. Reian is in 2006 van start gegaan met haar eigen interim-management bureau. Reiander richt zich op de lokale overheid en met name op de sector Werk Inkomen en Zorg. Hiertoe heeft zij zich omringd met een op deze sector gespecialiseerd netwerk van personen. Zij is ervaren en zeer bedreven in het leggen van nieuwe contacten en heeft een groot netwerk dat bereid is hun contacten in te zetten voor haar. Tijdens haar jarenlange ervaring bij onder andere Langhenkel, Ernst & Young en Resources Global Professionals heeft ze haar netwerk naar vrijwel alle gemeenten in Nederland kunnen uitbreiden.

Quote

‘Persoonlijk contact werkt altijd nog het beste. Daar waar dit door de omvang niet mogelijk of onwenselijk zou zijn, zijn er diverse andere mogelijkheden te bedenken. Telefonisch contact, groepsbijeenkomsten in de regio (werkt vaak enthousiasmerend) het nazenden van schriftelijke info gevolgd door een nabelactie. Het zijn maar enkele voorbeelden van acquisitie.

Reian 06-46003162    zie ook CV linkedin

werkwijze

Haar enthousiaste aanpak komt in de acquisitie goed tot zijn recht. Reian wil vanuit inhoudelijke kennis een bijdrage wil leveren in het oplossen van vraagstukken op het gebied van kwaliteit en capaciteit door de juiste personen op de juiste plaats in te zetten. Voor veelal veranderkundige opdrachten binnen de lokale overheid wist en weet zij de juiste match te maken. Acquireren zit haar in het bloed. Door de vraag te analyseren weet zij vraag en aanbod effectief bijeen te brengen.

selectie uitgevoerde opdrachten

Reian Gerrits is na haar rechtenstudie gedurende vijf jaar werkzaam geweest bij De Langhenkel Groep. Zij heeft zich in die eerste vijf jaren van het bureau als rechterhand van Jan Langhenkel met name toegelegd op productontwikkeling, marktpositionering en het managen van enkele onderdelen van de Langhenkel Groep. De diensten en het bureau waren bij haar aantreden in de markt nog onbekend. Door gerichte acquisitie en ontwikkeling van de juiste producten is er in die vijf jaar een gerenommeerd bureau opgebouwd.
Vervolgens is zij 8 jaar werkzaam geweest bij het interim-management bureau van Ernst en Young en haar naamopvolger Resources Global Professionals. In deze periode heeft zij gedurende de laatste vijf jaren de sector lokale overheid als werkterrein gehad met daarbinnen onder meer het aandachtsveld werk, inkomen en zorg en enkele aanpalende sectoren. (denk aan SW-bedrijven, woningcorporaties en dergelijk) Haar rol bestond uit het acquireren, analyseren en begeleiden van (veelal veranderkundige) interim opdrachten binnen de lokale overheid. Hierdoor is zij altijd gericht geweest op ontwikkelingen binnen de overheid en relevante ontwikkelingen in de maatschappij en het “makelen” van kennis en personen.

meer informatie op www.reiander.nl