Procesbegeleiding

Vragen die opdrachtgevers aan ons hebben toevertrouwd

  • Wil je een werkgelegenheidsprogramma zo inrichten dat het voor de aanvragers regelluw is, het veel vernieuwing op gang brengt en snel resultaten bereikt.
  • Wil je de totstandkoming van onze samenwerking zo begeleiden dat het bestuur een keuze kan maken, het personeel invloed heeft en het management de juiste keuzes voorgelegd krijgt?
  • Ondersteun ons bij het aanleren van een nieuwe werkwijze.
  • Ondersteun de oprichting van ons nieuwe bedrijf. We willen in de frontoffice ketendienstverlening realiseren. Hiervoor moeten verschillende organisaties meewerken. Intern missen we geschikte m/v kracht om dit te realiseren.
  • Als management beseffen we dat er anders gewerkt moet worden. De werkvloer beseft dit maar ten dele. Wij zoeken naar ideeën om dit proces vorm en inhoud te geven. We zoeken iemand die ‘hands on’ een nieuwe werkwijze implementeert samen met het zittende management, die niet bang is om medewerkers aan te spreken op het eigen functioneren.
  • We zoeken een procesmanager die de gevoeligheden van twee totaal verschillende afdelingen beseft en het veranderingsproces zo weet aan te sturen dat beide afdelingen tot een goedlopende projectorganisatie worden gesmeed. Zonder dat de zittende managers gepasseerd worden.