Kasteel van Amsterdam

Voor sociale cohesie in de stad

Sinds 2005 zijn we actief als inspiratie netwerk. We komen ongeveer zesmaal per jaar bijeen en werken samen op basis van kwaliteit en inspiratie. We komen allen uit totaal verschillende hoeken en kunnen elkaar daardoor alleen maar versterken. Er zijn al leuke combinaties ontstaan.

Bijeenkomsten

Elke vrijdag om de circa zes weken ontmoeten wij elkaar. Dat begin in 2005 in het Kasteel van Amsterdam aan de Oostelijke Handelskade 12q te Amsterdam. Carolien de Jong, die directeur was van de Stichting Ontwikkeling en Ondersteuning Maatschappelijke Dienstverlening (SOM) gaf de gelegenheid voor de gesprekken in het gebouw van de Koninklijke Hollandse Lloyd dat met zijn torentjes lijkt op een kasteel en dat bracht ons op de naam: ‘Kasteel van Amsterdam’. Het pand is een van de parels van de LLoyd gebouwen, het oude hoofdkantoor in Amsterdam Oost.
De bijeenkomsten zijn een uitwisseling van kennis en informatie. De deelnemers bepalen de inhoud. De bedoeling is dat de avonden niemand iets kost maar wel veel opleveren.

Inspiratie komt eerst, elkaar gunnen en ondersteunen ten voordele van allen, groter kijken dan je eigen kaders. Heel concreet werken we aan uitwisseling en daar komen natuurlijk idee?n uit voort, zoals het 1000 idee?nboek.

Deelnemers
Andries de Jong, voorzitter SSBNA, zelfstandig adviseur Concern en trekker Urgente Noden > Blaeu Erf 9 > 1012 PZ Amsterdam > 06-20010507
Daphne Grimmelikhuijse, ministerie VWS voorheen koppelaar bij Hart voor Amsterdam > 06-11058134
Harrie Postma, bevlogen oprichter en trekker Jeugdsportfonds > Postbus 240 > 1000 AE Amsterdam > 06-51371373
Carolien de Jong
, aanjager en organisatieadviseur vestadvies > Rietlandpark 187 > 1019 DT Amsterdam > 06-42139162
Boudewijn Bekkers, trekker IDEA en coach voor managers > Molukkenstraat 200 > Amsterdam > 06-4321012
Roel Piera, initi?rend adviseur Radar > Amsterdam> 06-655176840
Samira Boucetta, doorbijtend directeur Oemnia > www.oemnia.nl > Amsterdam > 06-50631688
Ton van Kolsteren, zelfstandig gevestigd coach > oud manager jongerenloket Maatwerk
Erik Moens, afhechtend accountant en adviseur bij Horwath de Zeeuw en de Keijzer
Maarten Smakman, stichting De bakkerij > Keizersgracht 399 1016 EK Amsterdam > 06-24812267
Lucien Ravensberg, directeur wereldkinderfestival > Ganzenmarkt 6 > 3500 AV Utrecht > 06-22958437
Atie Mol, Fonds 1818 > Riviervismarkt 4 > 2513 AM Den Haag > 070 – 3754948
Rickert Pos, projectontwikkelaar SBAW en zelfstandige projectontwikkelaar > Rotterdam
Jale Simsek, zelfstandig adviseur vrouwennetwerken >
Arthur Le Cosquino de Bussy > Lauriergracht 41 F > 1016 RG Amsterdam > 020-4201221
Stevijn van Heusden De Luthe >Barloseweg 28 > 7122 PW Aalten > 0543-451101 > 0543-451600 > 06-53670279