Projecten

De afgelopen jaren focussen onze projecten zich op datgene wat ons raakt en in beweging brengt. Dit is geen status quo. Onze projecten bewegen zich met onze ontwikkeling mee. Het omvat herpositioneringen – op orde brengen – outreachend werk – eigen kracht – fusies – samenwerking – professionalisering – doorlichting – onderzoek – sociale zekerheid – welzijn – werkgelegenheid – onderwijs.

Zo heeft Lisette van Hulst zich gespecialiseerd in het trainen van professionals in de Engelse taal. Haar eigen lesprogramma is zo’n groot succes dat ze het werk op dit moment niet aan kan.

Esmeralda Detmers legt als theatermaker steeds meer de focus op de ontwikkeling van specifieke doelgroepen. In haar project ‘Wie ben ik’ legt ze de band tussen dementerende ouderen en doelgroepjongeren. Met ‘zin in taal’ weet ze anderstaligen (asielzoekers, statushouders) voor het Nederlands te inspireren. Hierbij ligt naast taalvaardigheid de focus op expressie, wederzijds begrip en zelfontwikkeling.

Carolien de Jong weet teams te smeden en wijken in beweging te brengen. In de door haar ontwikkelde armoedeaanpak in de Kolenkitbuurt ontstond een gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners en professionals uit allerlei geledingen van wonen (jeugd)zorg en welzijn. Dit heeft zijn weerslag gekregen in het zelf- en samen bewustzijn.