Eropaf!

In 2004 begon mijn Eropaf!-avontuur, zowel de inhoud als de stijl raken me. Het soms met de kont tegen de krib zaken aan de kaak stellen, die anders te vanzelfsprekend geacht worden en hierdoor niet genoeg aanbod komen. Daar wil ik me voor inzetten. Samen met Martin Stam en Jos van der Lans gingen we aan de slag.

Eropaf! wil een versnelling tot stand brengen in de uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle denkbare partijen over innovatie in het sociale domein. Kenmerkend hierbij is dat we stelselmatig zoeken naar de verbinding tussen de professionele systeemwereld en de leefwereld van betrokkenen.

Sinds 2004 is stichting Eropaf actief in het verspreiden van kennis en informatie over outreachend werk. Voor hulpzoekenden die zelf de weg naar de hulpverlening niet meer maken. Voor de hulpverleners is Eropaf een mogelijkheid om professionaliteit en transparant handelen invulling te geven. Om handelingsverlegenheid te doorbreken, zodat er ruimte ontstaat voor de overgang van beroepszeer naar beroepseer, door Eropaf te gaan.

Het meldpunt voorkomen huisuitzettingen is sinds het begin een van de speerpunten van de stichting. Zit je in de knel en heb je onvoldoende hulp om jouw huisuitzetting te voorkomen meldt je aan. Wij gaan dan gelijk aan de slag

In 2007 hebben we de landelijke stichting/ANBI opgericht. Een plek voor actie om vernieuwing in het sociale domein op gang te krijgen, voor het verspreiden van kennis. Voor hulpbehoevenden die de weg naar de hulpverlening niet meer maken. Voor hulpverleners om professionaliteit en transparant handelen invulling te geven.

In 2012 is netwerk Eropaf&Co opgericht een coöperatie waarin professionals en ervaringsdeskundigen met dezelfde visie en streven zich bundelen. Samen krachtig aan de slag voor het bereiken van de doelstellingen van Eropaf! Hierdoor zijn we beter in staat om de vele concrete vragen op te pakken en samen te groeien in werkwijze en bewustzijn.

In dezelfde periode is het landelijk Meldpunt huisuitzettingen opgericht. Mensen die bedreigd worden met huisuitzettingen hebben zo een plek gevonden waar zij hun zorgen kwijt kunnen. Een meldpunt dat voor hen aan de slag gaat om de situatie te keren. Een meldpunt dat gemeenten en organisaties wakker schud, die falen, bureaucratie en onwil aan de kaak stelt.

In 2014 is Eropaf! Ondersteuning opgericht om mensen met schulden zelf de middelen te geven om hun situatie de baas te worden. Duurzaam herstel en zelfbeheer zijn de onderliggende waarden. Jij komt weer aanzet. Resultaat hiervan is ook herstel van de relatie tussen crediteur en debiteur. De Eropaf! methode is gebaseerd op vertrouwen en contact en gaat niet uit van onwil, maar van onmacht; de meeste schuldenaren willen wel, maar weten niet (meer) hoe. We doen dit met online hulp en persoonlijke ondersteuning. Dit kan via de light variant Eropaf! Ondersteuning, de zwaardere variant is Eropaf! Beschermingsbewind. Wij streven ernaar onze cliënten zo veel mogelijk aan het roer te laten of zo snel mogelijk aan het roer te krijgen. Vanzelfsprekend volgens onze gedachten over zelfbeheer en eigen regie. Wij gaan niet voor langdurige klantcontacten, onze betrokkenheid is zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig. We willen klanten zo snel mogelijk weer op weg helpen naar financiële zelfstandigheid. Verantwoord en duurzaam financieel zelfbeheer is ons doel.

Vanaf 2016 bemoeide ik me op verzoek 18 maanden met de uitvoering. Door samen de organisatie slagvaardiger in te richten kreeg iedereen meer ruimte om zijn kwaliteiten in te brengen. Daarna was het tijd om op reis te gaan en Eropaf! los te laten.