Selectie artikelen

2012 Outreachend besturen; Waarom Eropaf een succes is, van Gennip 2006; Samenwerking in werk, inkomen en zorg, wens tot bundeling van krachten vraagt om een lange adem, Elsevier 2004; Divosa peper samenwerking, 2003; bezieling in organisaties, handboek SIOO, 2002; Klaar voor de toekomst een uitgave voor het NOSW, ISBN 9075498330, 2000; Handicap en Beleid: dwingt de sociale zekerheid de zorg tot versnelde acties, 2000; Handicap en Beleid: sluitende aanpak binnen Gesubsidieerde arbeid blijft uit, 1999; De Aanpakkrant: ge?ntegreerde uitvoering van gesubsidieerde arbeid, 1998; NG informatisering en GSD, 1996; Eindscriptie WO: ‘minder ziek zijn, daar worden we beter van, de terugdringing verzuimmaatregelen nader beschouwd’, 1994; De hoogte van de voorziening; loongerelateerd, flat-rate of gecombineerd, 1994; Bestaat er een relatie tussen armoede en gezondheid, 1994; Maatwerk, hulp op maat? … of hulp onder de maat!, 1994; Minikansen bij ministelsel?, 1994; De risico’s van ontkoppeling en de smalle marges van koppeling. Over de slaagkansen van ministelsels, 1994; De demografie van Engeland en collectieve uitgaven, 1993; Een kwestie van beleidskeuze of van… dobbelen, over de rechtsgrond van de onderscheiden uitkeringsniveaus naar leefvorm, 1993; Bureaucratisering van sociale relaties van minima, Weber in perspectief, 1992; Het debat over de armenzorg, 1790-1890, 1992; Een vergelijking van het rapport van de Commissie van Rhijn en van de gemengde Commissie, 1992