Sociale cohesie in de stad

‘We willen een stad met buurten waar wonen, spelen en werken leren en winkelen vlak bij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen’ Inspiratie komt eerst, elkaar gunnen en ondersteunen ten voordele van allen, groter kijken dan je eigen kaders.

Er worden geen regels voor bedacht. Die zijn er al genoeg en daarvan heb je in de regel alleen maar last. De plek is een netwerk van mensen die elkaar (leren) kennen en benutten voor gewone en onorthodoxe idee?n en initiatieven. Kasteel van Amsterdam is een metafoor voor een uitvalsbasis, een terugvalbasis, een thuis, een plek van zorg, recreatie, werken, sporten, wonen en beramen. Een plek dus om (je) gasten uit te nodigen en plannen te smeden.

Ontmoeten
Een netwerk van persoonlijke deelnemingen. Initiatiefrijke mensen hebben vele uitvalsbasissen. Het Kasteel van Amsterdam is zo’n basis: voor ontmoeting en stimulansen. Als het nodig is om er op terug te vallen. Kasteel van Amsterdam is een verbond om Amsterdam te verrijken met sociale, maatschappelijke en culturele initiatieven en ongewone dwarsverbindingen.

 

Associaties voor Kasteel van Amsterdam/ groslijst/Het 1000 ideeënboek

1 > Bij de trots van Amsterdam behoort al eeuwen de diversiteit
2 > Trots betekent ook: je geschiedenis laten zien. (Nieuwe) Bewoners (her)introduceren in de stad, de geschiedenis van je eigen buurt (project Historisch museum voor de buurt)
3 > Kennismaking met (nieuwe) bewoners door hen een ‘platform/stage te bieden’ (insluiten doe je met de uitgeslotenen) In de breedte en boven en onder (sociale lagen/ velen weten niet eens hoe een grachtenpand er van binnen uit ziet).
4 > Met zoveel mensen kun je groots denken
5 > Talent heb je in alle kleuren
6 > Het bestaande kun je versterken en verbinden
7 > Voortbouwen op het verleden, want daarin ligt het fundament
8 > Breng het goeie, de parels in de stad in beeld
9 > Zorg voor de juist melange
10 > Doe het ook met de gewone dingen
11 > Wat is voor Amsterdam ‘duurzaamheid’? (denk aan stadsmentor/gildes, niet alleen van vrijwilligers of ouderen).
12 > Haal bijzondere, vroegere Amsterdammers uit de vergetelheid (bijv. Spinoza)