Startklaar voor oudere migranten

Beschrijving

In het najaar van 2004 heeft de stichting SOM de ervaringen in het werken met oudere migranten bijeengebracht in een handleiding voor intercultureel ouderenwerk, isbn 90-809192-1-7.

Dit boekwerk is te bestellen door 15 euro of een veelvoud te storten op giro 9269832 ten name van SOM, Amsterdam onder vermelding van uw eigen naam en adres.

Voor nadere informatie mail info@somamsterdam.nl ? www.somamsterdam.nl