Divosa ‘peper’ samenwerking

Beschrijving

Op het Divosa/StimulanSZ-congres, dat op 9 oktober 2003 werd gehouden, introduceerde Divosa een nieuw soort publicatie: de Divosa Peper. Het Divosa Peper is een korte notitie die een visie vertaald in min of meer prikkelende teksten; het is de afronding van een discussie die Divosa met haar leden heeft gevoerd over een bepaald onderwerp. Een Divosa Peper moet de discussie en visievorming prikkelen en stimuleren. Het eerste Divosa Peper is getiteld ‘Samenwerking; bundeling van krachten – een toekomstverkenning’. Dit Peper gaat over de noodzaak voor gemeenten op de terreinen van werk, inomen en zorg de regionale samenwerking te versterken.

‘Het ‘peper’ is te bestellen door contact op te nemen met het verenigingsbureau Divosa, 030-2332337, of door EUR 7,50 over te maken op girorekening 194416 ten name van Divosa te Utrecht, onder vermelding van “Peper Samenwerking” 09-10-200. Voor nadere informatie mail info@divosa.nl ? www.divosa.nl