Patric Hartwig

Patric Hartwig (1963) geeft helder de richting aan over hoe je moet handelen. Samen met zijn hond Luna helpt hij mensen op weg om het juiste te doen. Hij is recht voor de raap. In eerste instantie denkt menigeen wat heb ik nu aan mijn jas hangen, dan besef je de helderheid en de steun en daarna sluit je Patric in het hart.

In eerste instantie denkt menigeen wat heb ik nu aan mijn jas hangen, dan besef je de helderheid en de steun en daarna sluit men Patric in het hart.

Quote

‘Het moet wel kloppen hoor. Luna weet dat precies’

Patric is het beste bereikbaar via de mail.

Achtergrond

Patric is sociaal juridisch onderlegd en heeft zich gedurende zijn werkzame leven steeds op het snijvlak van handhaving en het ondersteunen van mensen in nood bewogen. Dit doet hij altijd met zijn metgezel Luna. Zij wijkt niet van zijn zijde en weet mensen die zich verstoppen in bosjes en struiken goed te vinden.

Als grondlegger van de daklozenvakbond heeft hij zich jarenlang ingezet voor mensen zonder dak boven hun hoofd in Amsterdam en omgeving. Tijdens het veldwerk weet hij outreachend mensen te bereiken. Ook zei die anderen niet vertrouwen. Vanuit zijn eigen kennis en ervaring weet Patric samen met zijn metgezel contact te leggen. Zo dat je weer wegen ziet om je leven op de rails te krijgen of the houden.

Daarnaast werkt hij in de begeleiding van ontruimingen van illegaal woonplekken en ook kraakpanden. Hij fungeert dan als Liaison tussen gemeente en randgroepen, zodat er voor beiden een goed oplossing wordt gevonden.

Werkwijze

Patric is een activist, hij staat voor het activeren van en zorgen voor alle mensen, mits ze daar ook aanleiding toe geven. Hij kan je ook goed achter de vodden zitten om ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop heeft. Rechtvaardigheid is zijn grootste drijfveer. Allemaal vanuit hart hebben voor elkaar. Zijn eenmanszaak heet ook niet voor niets Hart advies.

Opdrachtgevers weten Patric te vinden en loven de samenwerking met hem. Door zijn unieke werkwijze weet hij mensen te bereiken die zij zelf niet bereiken. Op een manier dat er samen oplossingen op tafel komen en gezamenlijk voor een voor iedereen passende richting wordt gekozen.

Wat klanten zeggen over zijn werkwijze

Patric zegt waar het op staat ook als je daar geen zin in hebt.

Heel prettig om mee samen te werken met een groot hart voor andere mensen. Daar zien we er niet zoveel van. Dus alle waardering voor jou en je enorme inzet. Elke keer weer.

Helder en een fijne vent. Type ruwe bolster blanke pit, met pit dat zeker wel.

Patric weet altijd oplossingen te bedenken, die voor alle partijen werken. ook in hele moeilijke situaties.

selectie uitgevoerde opdrachten

2010 – heden Oprichter en veldwerker van Stichting De daklozenvakbond.

2019 – heden Havenbedrijf ontruiming illegale woonplekken.

2018 – heden in opdracht van Landschap Noord Holland toezicht natuurgebied Lange Bretten.

2017 – 2019 begeleiding ontruiming ADM-terrein Westpoort, verplaatsing bewoners.

voorheen sociaal juridische begeleiding huisuitzettingen o.a voor de gemeente Berlijn.

selectie neven activiteiten

Honden uitlaatplezier.

Spoorwegen, bevoegd betreder spoor (veiligheidsdiploma en pas).

Bevoegd betreder snelwegen voor Rijkswaterstaat.

Inzet voor mishandelde dieren.