Uit de schulden komen lukt alleen als mensen zelf de regie krijgen

De krantenkoppen waren de afgelopen weken weer veelzeggend. Gemeentelijke schuldhulp biedt onvoldoende maatwerk en is te hoogdrempelig. De overheid vraagt te veel van mensen met financiĆ«le problemen. Terwijl de cijfers erop wijzen dat de schuldenproblematiek in Nederland steeds verder oploopt, lijkt de overheid, maar niet in actie te komen. Eropaf! pleit in de Transformatieagenda Armoede en Schulden voor een fundamentele aanpak. De cijfers over het aantal mensen in armoede en schulden in Nederland zijn al jaren schrikbarend. Het Nibud gaf in 2014 aan dat zo’n 40% van de huishoudens onvoldoende buffer heeft om financiĆ«le tegenslagen te kunnen opvangen. Volgens de Monitor betalingsachterstanden hadden in dat jaar 2,3 miljoen huishoudens betalingsachterstanden (32,1%). Op dit moment heeft een op de vijf Nederlandse huishoudens problematische schulden, langer lopende schulden die niet binnen drie jaar zijn af te betalen. Lector Nadja Jungmann onderzocht in 2014 deze groep en constateerde in een steekproef een gemiddelde schuld van 47.000 per huishouden. In Amsterdam heeft zelfs een op de drie inwoners problematische schulden, zo blijk uit het Jaarrapport Schuldhulpverlening van de gemeente Amsterdam dat in mei verscheen. Kritiek Eind juni hekelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de opstelling van de overheid. Die maakt het stelsel van schuldhulp te ingewikkeld maakt en doet een te groot beroep op de zelfredzaamheid van mensen in geldzorgen. Ook de gemeentelijke schuldhulp krijgt in een recente evaluatie van adviesbureau Berenschot flink de wind van voren: er is nog onvoldoende maatwerk en het is onduidelijk of iedereen de benodigde hulp krijgt. En zo verschijnen er steeds weer kritische rapporten over de aanpak van armoede en schuldhulp. Alleen, het lijkt of de overheid, veelal zelf opdrachtgever van deze onderzoeken, niets met alle inzichten en aanbevelingen doet. In april pleitte een brede coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de directeuren van sociale diensten (Divosa), de brancheorganisatie van schuldhulpverleners NVVK en Sociaal Werk Nederland nog voor een andere opstelling van de rijksoverheid als schuldeiser. De overheid zou zich eens kunnen houden aan zijn eigen regels zoals de beslagvrije voet (dat deel van het inkomen dat nodig is om in het minimale alledaagse levensonderhoud te voorzien). Ze kan een adempauze voor schuldenaars inbouwen en een ruimer budget uittrekken voor een armoede- en schuldenbeleid. Omslag Volgens ons vergt de aanpak van armoede en schulden echter een nog meer fundamentele omslag. Echte oplossingen ontstaan pas als mensen de rust en ruimte krijgen om hun eigen problemen aan te pakken en zelf de regie te voeren. En dat kan alleen als de overheid de regels rondom bijstand en toeslagen minder ingewikkeld maakt en investeert in mensen, zodat zij hun leven weer op de rails kunnen krijgen. Er is bijvoorbeeld gericht inkomensbeleid nodig. In 2014 becijferde het Nibud dat een bijstandsgezin met twee kinderen iedere maand 50 euro te weinig heeft om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Het gaat hier uitsluitend om dagelijks onderhoud, waarbij alle toeslagen zijn aangevraagd, en lidmaatschapsgelden van de sportclub of bibliotheek nog niet zijn meegerekend. Een eenvoudige rekensom leert dat dit gezin binnen twee jaar een tekort heeft opgebouwd van 1.200 euro. Uitsluitingscriteria Daarnaast dient er een eind te komen aan de vele ogenschijnlijk willekeurige uitsluitingscriteria voor schuldhulpverlening, zoals het bezit van een huis, een bedrijf of een op handen zijnde scheiding. Mede hierdoor wordt slechts een klein gedeelte van de getroffen huishoudens toegelaten tot de schuldhulp. De toegang tot de hulpverlening moet dus beter, evenals het deskundigheidsniveau en het mandaat van professionals en sociale wijkteams. Veel gemeenten hebben bezuinigd op het sociaal raadsliedenwerk, eerstelijns hulpverleners die met hun kennis rondom regelingen en toeslagen juist helpen te voorkomen dat mensen in de schulden raken. Handel in schulden En laten we een einde maken aan de handel in schulden. Een hele branche aan incassobureaus strijkt grote winsten op, door schuldenaars met alle bijkomende kosten dieper in de schulden te drukken. Overheidsdiensten als het Centraal Justitieel Incasso Bureau (onder meer verkeersboetes) en de Belastingdienst opereren als onbuigzame schuldeisers met absolute voorrang bij de sanering. Wij pleiten voor sociale incasso, die gericht is op een sociale schuldregeling en mensen daarnaast helpt om schulden in het vervolg te voorkomen. Ten slotte pleiten we voor een echte participatiesamenleving, waarin mensen daadwerkelijk worden aangemoedigd mee te doen. Daarvoor is er ruim baan nodig voor experimenten als de flexibele bijstand waarbij mensen mogen bijverdienen. Kortom, effectief armoede- en schuldenbeleid vergt? fundamentele veranderingen, gebaseerd op vertrouwen in mensen. Catelijne Akkermans en Martin Zuithof (Eropaf!) De Transformatieagenda Armoede en Schulden is te downloaden. Deze opiniebijdrage verscheen in dagblad Trouw op 16 juli 2016.

Andries de Jong

Andries de Jong (1944) begon in 1968 na zijn eerste studie als organisator, journalist en bedrijfsbegeleider. Hij werkt nu vanuit wisselende rollen: als beleidscoach en trainer, interim-manager en organisator beleids- en ontwikkelingstrajecten. Andries werd in 1988 medeoprichter en partner in het netwerk Concern\BWM, dat grondlegger is van de sociale marketing in Nederland. Inzet: dienstverlening professioneel verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes met mensen die managen vanuit hun hart en kundig willen sturen.

Quote

‘dienstverlening verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes en continu?teit’.

Andries 06-20010507 www.concern.nl

Lees verder “Andries de Jong”

Simme de Jong

Simme de Jong (1940) is een creatieve, ondernemende geest, maar ook nuchter genoeg om in de spiegel te kijken en zichzelf te corrigeren. Hij heeft een zeer ruime ervaring in het managen van grote afdelingen binnen gemeenten. Een ervaring die hij vanuit de uitvoeringspraktijk van de sociale dienstwereld heeft opgebouwd. Op basis van deze ervaring heeft hij zich gespecialiseerd in de begeleiding van nieuwe bedrijven. Onder zijn stimulans hebben velen al het licht gezien. Hij is een zakelijk ingestelde adviseur die mensen weet te motiveren op effici?nte wijze producten te leveren.

Quote

‘Wij mensen hebben zo onze karaktereigenschappen en die zijn te typeren.Niet iedereen kan alles. Het is de kunst om die werkzaamheden te verkiezen die bij jouw type het beste passen. Inzicht in je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden maken dat je meer succes hebt, beter functioneert. Je komt beter in je vel te zitten’.

Simme 06-53222989 Lees verder “Simme de Jong”

De raad van vestadvies

Sinds 2005 hebben enkele oud leden uit het vestadvies netwerk de raad van vestadvies opgericht.

De leden van de raad van vestadvies zetten zich met raad en daad in voor de leden van het netwerk. Zij zijn actief als inspiratiebron en zijn inzetbaar bij concrete vragen betreffende projecten, maar ook als het de persoonlijke effectiviteit betreft.

Elkaar ondersteunen ten voordele van allen, groter kijken dan je eigen kaders. De leden zijn gevraagd aanspreekbaar en kunnen ?n zullen daarnaast ook ongevraagd adviseren. Alles op basis van kwaliteit en inspiratie. Lees verder “De raad van vestadvies”

Esmeralda Detmers

Esmeralda Detmers (1966) is een oorspronkelijk denker, die met haar vele talenten kiest voor vernieuwing. Ze heeft zich ontwikkelt in het schrijven van scenario’s en programma’s en is actief als actrice en regisseur. In haar uitvoeringen weet ze verschillende doelgroepen aan elkaar te koppelen, die elkaar normalerwijze niet direct zouden tegenkomen. Esmeralda weet hen een dusdanig kader mee te geven dat het wederzijds ontdekken een spannende, behapbare uitdaging wordt. Geconfronteerd met elkaar, leren zij van elkaar en ontdekken andere interactievormen dan degene die zij gewend zijn.  Het verbreedt hun wereld en de onze. Lees verder “Esmeralda Detmers”

Lisette van Hulst

Lisette van Hulst (1959) leert studenten en onderzoekers met veel passie hoe zij effectiever kunnen worden in wetenschappelijk schrijven in het Engels en in het geven van boeiende presentaties over hun onderzoek. Daarnaast is Lisette gespecialiseerd in het redigeren van wetenschappelijke artikelen, met name op medisch en milieukundig gebied. Lees verder “Lisette van Hulst”

Carolien de Jong

Carolien de Jong (1968) is oprichter van vestadvies. Met passie ontwikkelt zij samen met betrokkenen nieuwe inspirerende manieren van werken. Haar enthousiasme is aanstekend. Door de wijze waarop ze de opdracht een kader geeft krijgt iedereen de ruimte voor eigen inbreng. Je voelt letterlijk dat er meer lucht is gekomen. Als organisatieadviseur is zij resultaat gedreven en gespecialiseerd in de begeleiding van veranderingsprocessen en herpositioneringen. Projecten van binnenuit. Lees verder “Carolien de Jong”

Verandering, wat maakt het succes

Wat is nodig om een verandering succesvol te maken? Een handig schema dat inzichtelijk maakt wat er nodig is of wat er mist om een verandering krachtig door te voeren. Door het proces te analyseren in heldere stappen of te kijken naar de staat van de deelnemers kan je snel ontdekken waar het mogelijk aan schort en hoe je dit op kan lossen.

verandering

 

 

Sociale cohesie in de stad

‘We willen een stad met buurten waar wonen, spelen en werken leren en winkelen vlak bij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen’ Inspiratie komt eerst, elkaar gunnen en ondersteunen ten voordele van allen, groter kijken dan je eigen kaders.

Er worden geen regels voor bedacht. Die zijn er al genoeg en daarvan heb je in de regel alleen maar last. De plek is een netwerk van mensen die elkaar (leren) kennen en benutten voor gewone en onorthodoxe idee?n en initiatieven. Kasteel van Amsterdam is een metafoor voor een uitvalsbasis, een terugvalbasis, een thuis, een plek van zorg, recreatie, werken, sporten, wonen en beramen. Een plek dus om (je) gasten uit te nodigen en plannen te smeden.

Lees verder “Sociale cohesie in de stad”

Godin Vesta

De Godin Vesta is de meest onbekende Olympi?r. Haar symbool is het heilige vuur en de cirkel. Ze wordt vereerd in talloze rituelen en zorgt voor een veilig en warm huis. Als Godin van het haardvuur werd zij bij aanvang van haar cultus door vele Romeinen aanbeden als bestuurder van familie en huishouden. Voor de Grieken vertegenwoordigt zij persoonlijke veiligheid, familievrede, geluk en gastvrijheid. Vesta is graag alleen en kan als geen ander genieten van de eenvoud der dingen. Kent geen haast en leeft in het hier en nu.

Vesta ontplooide zich tot een geliefd adviseur en beschermer van huishouden, stad en staat. Lees verder “Godin Vesta”