Organisatievraagstukken

Vragen die opdrachtgevers aan ons hebben toevertrouwd

 • Is schaalvergroting zinvol?
 • Wat zijn de kosten van samengang?
 • Moeten wij ons gezien de marktontwikkelingen herpositioneren?
 • Wat zijn onze overlevingskansen?
 • Voer een vooronderzoek uit naar de mogelijkheden van regionale samenwerking uitmondend in een rapportage waarin op basis van de sterkten en zwakten en wensen een model van samenwerking wordt geschetst dan kan rekenen op draagvlak bij de lokale politiek en de ambtenaren.
 • In onze organisatie zijn sterke krachten aanwezig die noodzakelijke vernieuwing tegengaan. Hoe kunnen we toch innoveren?
 • We ontgroeien als bedrijf de pioniersfase, hoe komen verder?
 • We moeten ons van het bestuur puur richten op de wettelijke taken. Dat betekent in ieder geval een inkrimping van onze organisatie en het personeelsbestand. Hoe kunnen we dit proces in goede banen leiden?
 • Wat is een effectieve strategie om voordeel te slepen uit de ontwikkelingen in de markt. Moeten we dat alleen aangaan of is het verstandiger om met collega-bedrijven een alliantie aan te gaan?
 • We willen samen gaan werken met een veel; grotere afdeling hoe blijven we gelijkwaardig en voorkomen we overname?
 • Moeten we een re-integratie afdeling inrichten en zo ja op welke wijze?