Netwerken

Netwerken is leuk en spannend en kan je in contact brengen met andere mensen dan je voor mogelijk hield. Niet alleen kennis, creativiteit en technologie spelen een rol, maar ook communicatie, vertrouwen, macht en kennisoverdracht. Netwerken is het gebruiken van een formeel of informeel netwerk, met behoud van de eigen identiteit, om iets te bereiken wat je zonder dat netwerk niet zou kunnen bereiken.

Bij formele gelegenheidsnetwerken kan het lastig zal zijn de balans te vinden in vertrouwen en het vrijgeven van kennis. Goede communicatie en doelcongruentie zijn dan essentieel. De gewenste innovatie vindt in een andere, sociale context plaatst. Goed netwerken begint met een goede introductie van jezelf en geeft ruimte aan de expliciete of impliciete vraag: ‘wat kan ik voor u doen?’ Hierbij opent zich namelijk het veld dat je meebrengt: de personen die je kent, binnen jouw relatienetwerk en die van belang kunnen zijn voor de persoon waar je mee kennismaakt. Met de vraag kunt je in gesprek op zoek naar raakvlakken en mogelijkheden om betekenis voor elkaar te kunnen hebben. De verkenning is geopend.

besloten gedeelten:

Deze website geldt als platvorm voor communicatie voor verschillende netwerken. Hier kunnen de leden inloggen.

Kasteel van Amsterdam

‘Een netwerk om innovaties en sociale cohesie tot stand te brengen, die je alleen niet kunt realiseren, waarbij zelfstandigheid en individualiteit behouden blijft.

Intervisie

‘Intervisie houdt ons scherp’.

Ondernemende vrouwen

Een netwerk van ondernemende vrouwen.

Wonder Weekend

‘Een weekend vol inspiratie per jaar doet wonderen’.