Netwerk

Kwaliteit is vandaag de dag een groot goed. Daarom ben ik in de loop van 2004 een partnernetwerk begonnen. De reden is eenvoudig, bij netwerkorganisaties begint men bij de drijfveren. Organisaties zijn een middel om een gezamenlijk doel te bereiken in een samenspel van mensen.

Drijfveren zijn de basis van ons partnernetwerk. Professionals die hun eigen specialismen en vaardigheden inbrengen. Mensen die samen bepalen wat georganiseerd moet worden en nog belangrijker wat ook zeker niet. Samenwerken is dan als vanzelf. Het is er als er meerwaarde is voor allen. Beginnen bij de passie in plaats van de structuur. Het is immers veel moeilijker om met een structuur te beginnen en vervolgens passie in te brengen. Vandaar een flexibel netwerk gebaseerd op kwaliteit.

In grotere organisaties is het contact met het waarom van de structuur eerder verdwenen. Procedures en structuren zijn er dan, omdat men bijvoorbeeld meent dat het proces anders geen samenhang heeft en niet gecontroleerd kan worden. Structuur wordt dan een instrument om het werk in goede banen te leiden. Mensen reageren hierop in verondersteld gewenst gedrag. Gedrag dat veelal complex is en weinig ondersteunend voor datgene waartoe die organisatie in het leven is geroepen. Maar ook weinig ondersteunend voor het functioneren van de (mede)werker zelf.

Wij richten ons niet meer naar wat als aanvaardbaar geldt, maar volgen onze eigen roeping.