Biografie

Lisette van Hulst

communicatieadviseur, redacteur en journalist

In haar werk merkt Lisette van Hulst (1959) al twintig jaar telkens weer dat effectieve communicatie begint met goed luisteren. 'Door aandachtig te luisteren en open vragen te stellen breng ik de kern van een probleem aan het licht, maar meestal ook de sleutel voor de oplossing. Meestal ligt de oplossing namelijk besloten in het probleem, of beter gezegd, in de manier waarop er naar het probleem wordt gekeken.' Een nieuw perspectief Vaak is een andere invalshoek genoeg om de zaak weer vlot te trekken, en Lisette ontdekte dat zij oog heeft voor die invalshoek. 'Het is iedere keer weer spannend, want ik weet van te voren ook niet wat de oplossing zal zijn, maar meestal 'zie' ik het probleem ineens vanzelf vanuit een nieuwe invalshoek. Daarvoor moet het probleem wel eerst eerlijk op tafel worden gelegd. En dat kan soms lastig zijn. Zo bleek het hoofd van de afdeling Afvalwaterzuivering zich te schamen voor iets wat hij zag als een tekortkoming van zijn afdeling, terwijl het vanuit het perspectief van de organisatie juist een kwaliteit bleek te zijn.'

Inhoudelijke affiniteit

Gaandeweg leerde Lisette door talloze interviews niet alleen veel over organisaties, maar ook over hun inhoudelijke vakgebieden, met name in de civiele techniek, de ruimtelijke ordening, de architectuur en de interieurarchitectuur. 'Inhoudelijke belangstelling voor het werk van de organisatie vind ik een belangrijke voorwaarde voor een goed advies. Ik geloof niet in teksten of communicatieplannen die tot stand komen zonder feeling met de inhoud. Maar er moet ook een zekere afstand zijn, zodat ik onbevangen vragen kan blijven stellen. Voor mijzelf is het ook van belang dat ik een zekere bewondering heb voor het werk van de organisatie, want dat maakt mijn werk leuker en zinvoller.'

Coaching en training

Het belangrijkste vindt Lisette de mensen in de organisatie. Omdat schriftelijke communicatie maar een klein deel van de interactie tussen mensen vormt, bekwaamde ze zich ook in het coachen en trainen van mensen op het gebied van effectieve persoonlijke communicatie. Dit kan varieren van efficient vergaderen en samenwerken in teams tot boeiende presentaties geven en inspirerende toespraken houden. 'Een belangrijk aspekt is telkens weer dat mensen door de coaching beter naar elkaar leren luisteren. Je geeft elkaar daarmee een groot cadeau. Het mooiste compliment kreeg ik zelf van een jonge ingenieur, die vertelde dat hij door mijn interviews weer had ontdekt wat hij boeiend en zinvol vond aan zijn werk'.

Portfolio

- Journalistiek en redactie: Pi - Project en Interieur, Technisch Weekblad, Intermediair, De Architekt, De Ingenieur, e.a.
- Tekst en communicatieadvies: KCAP architecten Rotterdam, Organisatie van Nederlandse Advies- en Ingenieursbureaus (ONRI), Maatwerk Amsterdam, Advies- en Ingenieursbureau Tauw, VROM, VNG etc.

Werkzaamheden

1993 - 2007 zelfstandig journalist, redacteur en communicatieadviseur
2005 - 2007 redacteur, uitgeverij Triade
2001 - 2002 communicatiemanager Nationaal Dubo Centrum
1996 - 2001 communicatieadviseur, Ingenieurs- en adviesbureau Tauw bv
1988 - 1990 bedrijfsjournalist APC Adviesbureau voor Personeelcommunicatie

Opleidingen

Engelse Taal- en Letterkunde, (cum laude) RU Leiden (1983 - 1988)
Filosofie, RU Leiden, bijvak economie (1979 - 1983)
Wetenschapsjournalistiek, Interne communicatie, Adviesvaardigheden

Aanbevelingen

- Ik heb erg veel profijt gehad van de cursus Engels. Mijn eerste artikel is zonder wijzigingen geaccepteerd bij een journal. Ik ben daar erg blij mee!
- Mevrouw van Hulst is een betrouwbare expert in het duidelijk en consistent corrigeren van Engelse tekst. Ik zou haar zeker aanraden!
- Lisette is een heel goede Engelse editor en trainer. Ze weet altijd een aangename en open sfeer te creëren zowel in een groep, als bij overleggen één op één. Haar passie voor de Engelse taal werkt aanstekelijk en stimuleert de overdracht van haar kennis.
- Ik had al eens eerder een cursus Engels schrijven elders gevolgd en had daarom van tevoren twijfels of het wel zinvol zou zijn om opnieuw een dergelijke cursus te gaan volgen. Ik ben ontzettend blij dat ik uiteindelijk toch de cursus bij Lisette heb gevolgd, want de insteek van deze cursus bleek heel anders en ik heb heel veel van haar geleerd. Dat Lisette de inhoud van haar training aanpaste aan onze behoeften en veel werkte met voorbeelden uit onze eigen manuscripten, maakte dat het leerrendement van de cursus heel groot was.
- Lisette heeft in het OLVG te Amsterdam de cursus 'Scientific Writing in English for Publication in Biomedical Journals' gegeven waarbij ik een van de deelnemers was. De cursus werd op een zeer boeiende manier gegeven en heeft mij persoonlijk veel geleerd over zins- en alinea-opbouw. Door deze cursus ben ik duidelijker en met meer vertrouwen gaan schrijven in zowel de Engelse als Nederlandse taal en ik denk dat ik daar voor de rest van mijn carriere plezier aan zal beleven.
Inmiddels heb ik mede door het volgen van deze cursus mijn eerste wetenschappelijke artikel weten te publiceren. Ik kan de cursus (en Lisette als docente) dan ook zeer sterk aanbevelen.

Quote

'Wat doen jullie?' - 'Alles!' - 'Noem eens een voorbeeld?' - 'Een voorbeeld? Ik zou er wel honderd kunnen noemen, maar wij doen gewoon alles!' Ik hield vol. 'Je moet toch echt iets concreets noemen, zo kan ik geen verhaal over jullie afdeling schrijven!' Hij gaf geen krimp: 'Ik zou niet weten waar ik moest beginnen. Maar we doen alles heel planmatig. En gestructureerd.' - 'Dat doen toch alle afdelingen? Wat doen jullie, dat andere afdelingen niet doen?'
Ineens tilde hij beide armen op en liet ze verslagen op tafel vallen. 'Okay, ik geef het toe, wij zijn nou eenmaal een vreemde eend in deze bijt.' - 'Hoezo dan?' - 'Omdat wij de enige afdeling zijn die geen project kan uitvoeren zonder de hulp van minstens drie of vier andere afdelingen.'
Ik veerde op. 'Dus jullie zijn goed in multidisciplinaire samenwerking!' - 'Ja, we doen niet anders. Waarom?' - 'Dat is één van de speerpunten die de directie dit jaar wil uitbouwen! Van andere afdelingen hoor ik dat zij het lastig vinden om die samenwerking goed te organiseren, maar jullie kunnen dat dus al. Zullen we dat centraal stellen in jullie afdelingsprofiel?'
Hij vond het een geweldig idee. En toen vertelde hij, trots en heel concreet, wat zijn afdeling deed. Samen met de afdelingen Elektrotechniek, Werktuigbouw, Constructie en Procestechniek ontwierpen ze afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ze maakten het ontwerp en het bestek, en ze zorgden ook voor de begeleiding van de uitvoering. En inderdaad, daarbij dachten ze werkelijk aan 'alles'!

Lisette 06-129983886