Intervisie

Om elkaar scherp te houden hebben we als professionals regelmatig momenten waarop coaching en intervisie plaatsvindt. Op verzoek en zeker ook niet op verzoek. Want je eigen blinde vlekken vragen immers om een confrontatie wil je ze ook daadwerkelijk scherp krijgen. En dat is noodzakelijk wil je je professie effectief uitvoeren.

Fileren
Roddelen
Opdragen
Coachen
360 graden feedback
De waarom vragencyclus
Naspelen
De zesvarianten methode
Suggereren

Om de beurt brengt een van de deelnemers een casus in en wordt de behandelmethode doorgenomen.