Hilde Swets

Hilde Swets (1972) is een (h)eerlijke authentieke persoonlijkheid, die bewust en onbewust richting weet te geven. Door dicht bij haar eigen verlangens te blijven weet ze anderen te inspireren en tot groei aan te zetten. Haar verschillende bedrijven zijn een uiting van wie zij is en waar zij voor staat. Het is een plezier om met Hilde samen te werken. Door haar scherpte en analytisch vermogen weet ze de voorliggende vraagstukken goed te doordenken en tot een ontwikkelpad te brengen.

Quote

‘Waar ben jij en waar wil je zijn? Weet je hoe je daar kan komen? Kwetsbaar zijn en hulp vragen is enorm krachtig’.

Hilde 06-24144055   zie ook CV linkedin

werkwijze

Hilde weet innovatieprocessen voor cruciale vraagstukken van organisaties te ontwerpen en te begeleiden. Deelnemers leren nieuwe vaardigheden en (persoonlijk) leiderschap waardoor een creatief proces collectief kan worden doorlopen om tot doorbraak te komen. Leidinggevenden leren te inspireren en ruimte te creëren voor innovatie. Ze begeleidt zelfsturende teams in het ontwikkelen van innovatie vaardigheden en bewustzijn en creëert een omslag naar een innovatieve organisatiecultuur. Zij faciliteert strategische & visionaire bijeenkomsten, teamontwikkeling en conferenties waarbij deelnemers tot concreet resultaat komen, zich betrokken voelen, daadwerkelijk bijdragen en tot betekenisvolle inzichten komen.
Ook begeleidt zij onderwijsprofessionals in het ontwerpen van leerarrangementen waardoor leerlingen & studenten meer creativiteit & innovatief vermogen ontwikkelen. Voorbij de grenzen van de eigen sector liggen nieuwe antwoorden op cruciale vraagstukken. Zogenoemde ‘crossovers’ tussen business & onderwijsinstellingen.

wat klanten zeggen over haar werkwijze

– Deze week heeft Hilde op een zeer professionele en persoonlijke manier een training Groepsdynamica gegeven aan een groep MBO-docenten. Ze is in staat om in het hier-en-nu te trainen en patronen, rollen en groepsdynamische processen zichtbaar en bespreekbaar te maken en een open sfeer te creëren. Haar directe, snelle en authentieke manier van communiceren maakt dat ze veel in beweging kan zetten in korte tijd! Hilde, dank je wel!
– Hilde is als geen ander in staat om als coach echt contact tot stand te brengen en snel tot de kern te komen. Zij speelt in op wat zich aandient en voelt hierbij haarfijn aan hoe zij jou in beweging krijgt. Hilde stelt zich hierin flexibel en onbevooroordeeld op. Een echte vakvrouw!
– Hilde is a smart en sensitive person who can see, feel and listen to signals and sripts in large groups. She read between the lines and will give you servant feedback.
– Hilde heeft zich hierbij als externe (train de) trainer voortreffelijk aangepast aan de doelgroep van de KL. Ze heeft hierbij onze cursusleiders zowel binnen, als buiten hun comfort zone actief laten experimenteren met competentiegericht opleiden. Hilde creëert een veilige leeromgeving, maar durft ook te confronteren. Hilde traint op twee niveaus: ze vertelt (laat ervaren) wat effectieve werkvormen zijn en maakt daarbij haar eigen didactische keuzes en vaardigheden bespreekbaar. Door zich kwetsbaar op te stellen is ze een voorbeeld voor onze cursusleiders.
– Hilde communiceert helder en effectief en kan goed luisteren en observeren. Ze is gevoelig voor signalen afkomstig van de groep en andere betrokkenen. Ze reflecteert hierop en komt er passend op terug.
– Hilde heeft rust, energie en geeft vertrouwen. Haar methodiek van systemisch werken is pakkend. In lastige situaties helpen de ervaringen die ik tijdens de ene ochtend werken met haar heb opgedaan mij nog steeds. Een ervaring die ik niet had willen missen!

selectie bedrijven en uitgevoerde opdrachten

Skills & Co een next generation consultancy & learning lab met klanten uit het bedrijfsleven, overheid & dienstverlening en het onderwijs. De Blue line biedt een breder perspectief en een andere horizon door persoonlijke support (ook online) bij een onvervulde kinderwens met blogs & levensverhalen, 1 op 1 begeleiding, walk & talks en online programma’s. Eigenaar, trainer, coach en adviseur bij On top of the Hill. Freelance tutor, trainer, coach & consultant for personal- & leadership development, team-coaching and organizational change. Associate & Creative Catalyst bij Nowhere transformatie van organisaties en mensen via doorbraak innovatie. Consultant, trainer & coach bij NDO. Management development, professional training and executive coaching, organizational development, change management & teamcoaching. Working with an approach based on systemic and U-theory. Docent bij de vernieuwingsschool de Windroos. Docent en curriculum ontwikkelaar bij de universiteit van toegepaste wetenschappen.

selectie opleidingen

2015 – 2018 Ren Xue, Yuan Gong and Yuan Ming Medicine Teachers & Therapists Training aan het Yuan Tze Centre New Zeeland
2003 – 2016 Professionele communicatie, Transactionele Analyse, NLP en systemisch werken bij Phoenix Opleidingen
2009 – 2013 Leadership programme: Leading Systemic Change bij de Nowhere Academy
2005 – 2009 Training Systemisch Onderwijs bij het Bert Hellingerinstituut
1993 – 1996 Master in onderwijs wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht
1989 – 1993 Docententraining, toegepaste wetenschappen Universiteit van Rotterdam

selectie neven activiteiten

2015 – heden The Blues line
2014 – heden Skills & Co