Bezieling

Ieder mens heeft de behoefte om gezien te worden, die is diep in de menselijke natuur verankerd. Niet zomaar gezien, maar op een wezenlijker niveau.  Dat is dan niet vanwege je uiterlijk of je prestaties, maar om wie je bent. Hoe doe je dat, vanuit bezieling leven en werken?

In de dagelijkse praktijk verwarren we vaak aandacht met liefde. Aandacht vervliegt en kan dan belanden in een bodemloze put. Als er oprecht van je wordt gehouden, terwijl jij jezelf in al je facetten laat zien, geeft een duurzaam geluksgevoel, leert onderzoek. Dat betekent wel dat je moed moet hebben om jezelf niet achter een masker te verbergen. Jezelf laten zien inclusief schaduwkanten, dat geeft vrijheid.

Ieder mens is heel gelaagd, dus daar horen ook je negatieve eigenschappen bij. Durf jij je chaotische, wilde, rommelige, onrustige, sombere, domme en lelijke aspecten te incorporeren in je zelfbeeld? Dan ben je goed op weg naar een bezield leven.

Zelfsturing

Tegenwoordig heet het sturen op zelfsturing, maar eerlijk gezegd weet ik niet beter dan dat je altijd moet werken met de betrokkenen aan zet te krijgen en te houden. Door de jaren heen zijn hier heel wat termen voor gebruikt. Of het nu gaat om de aanpak van dak- en thuislozen, vluchtelingen, werkloosheid, jongeren, schulden, huisuitzettingen, verslavingsproblemen of het stimuleren van zelfredzaamheid het gedrag van betrokkenen is de belangrijkste factor voor succes.

Recent volgde ik met de coaches van Eigen Plan een training over het methodisch concept Sturen op Zelfsturing. We onderzochten de praktijk met vragen over: Wat zet mensen aan het denken, wanneer komen ze in beweging en wat zorgt er voor dat ze het ook op de langere termijn volhouden?

Gejo Duinkerken van het Gilde vakmanschap, werkt met wetenschappelijke bevindingen en vertaald deze naar de praktijk. Het methodisch concept is ontwikkeld in samen met professionals in verschillende werkvelden en is wetenschappelijk getoetst op haar effectiviteit. In de aanpak is sturen op zelfsturing gefundeerd op drie psychologische basisbehoeften van ieder mens:

  • autonomie, de vrijheid om keuzes te kunnen maken
  • betrokkenheid, je verbonden voelen met anderen
  • competentie, je kundig en bekwaam voelen

De mate waarin een van de drie behoeften dominant is, verschilt per mens en geeft handvaten. Handvaten om van de wanhoop naar het pad van de hoop te komen, zie foto. Organisaties en professionals die bezig zijn met gedragsverandering, zijn het effectiever als zij in hun beleid en in hun handelen rekening houden met deze basisbehoeften. Dit binnen de wettelijke kaders en de eigen beleidsdoelen. Duidelijke spelregels en daar steeds helder over communiceren en er naar handelen hoort bij de basisbehoefte ‘competent voelen’. Binnen die spelregels moet er voldoende ruimte zijn om eigen keuzes te kunnen te maken (autonomie) en te werken aan betrokkenheid.

Een mooi model dat nieuwe woorden geeft aan de werkwijze van binnenuit van ons netwerk.

Ruimte om te mogen leren

Juist als je jong bent is het zo belangrijk om je talenten ontwikkelen of beter te woekeren! Onverwacht mag ik Leergeld Amsterdam ondersteunen. Eerlijk gezegd kende ik de organisatie vooraf niet. De organisatie heeft tot doel om kinderen en jongeren met ouders met een krappe beurs financieel of met spullen te ondersteunen. Ze hebben wel mijn hart gestolen, zoveel inzet, zoveel resultaat, chapeau.

Terwijl we met het team aan de slag gaan komt er een enorme boost aan aanvragen. De armoede neemt enorm toe, waardoor de verschillende fondsen voor kinderen in de knel in Amsterdam en ook landelijk de handen ineen (moeten) slaan.

Er is dus heel veel werk aan de winkel. We beginnen met het versterken van het team en samen met het bestuur keuzes maken in de organisatievorm. Daarna verbeteren we het administratieve proces en ondertussen werk ik aan het verbeteren van de contacten in het netwerk.

Vlak voor mijn vertrek bestaat Leergeld Amsterdam 5 jaar, dat feestje laten we over voor de nieuwe manager om samen met het team en het bestuur vorm te geven.

Martin Stam

Martin Stam (1950) inspireert met zijn eloquente communicatie doorspekt met kritische kanttekeningen en enige tegendraadsheid. Hij weet je altijd de weg te wijzen naar een verbindende toekomst. In vele publicaties, maar ook congressen, masterclasses en de minor Outreachend werken komen de competenties van professionals naar voren, die met deze burgers werken. Lees verder “Martin Stam”

Thunderclap: Werk mee aan de Transformatie agenda Armoede en Schulden Nederland uit!

Samen met Over Rood heeft Eropaf! de Transformatieagenda Armoede en Schulden opgesteld voor een betere aanpak van armoede en schulden. Op 6 september laten we hiervoor een enorme donderslag horen in de sociale media, Thunderclap. Doe ook mee!

Doe mee met onze crowd-speaking actie om aandacht te vragen voor dit project! Op 6 september – kort voor Prinsjesdag – delen alle deelnemers die zich op voorhand hebben ingeschreven (automatisch) tegelijkertijd eenzelfde korte boodschap op hun Facebookprofielpagina of op hun Twitteraccount. Hiervoor sta je Thunderclap toe eenmalig een bericht te verspreiden via je sociale media-accounts op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Doe ook mee en laat een enorme donderklap horen met als tekst: Werk mee aan de Transformatieagenda Armoede en Schulden Nederland uit! Lees verder “Thunderclap: Werk mee aan de Transformatie agenda Armoede en Schulden Nederland uit!”

Uit de schulden komen lukt alleen als mensen zelf de regie krijgen

De krantenkoppen waren de afgelopen weken weer veelzeggend. Gemeentelijke schuldhulp biedt onvoldoende maatwerk en is te hoogdrempelig. De overheid vraagt te veel van mensen met financiële problemen. Terwijl de cijfers erop wijzen dat de schuldenproblematiek in Nederland steeds verder oploopt, lijkt de overheid, maar niet in actie te komen. Eropaf! pleit in de Transformatieagenda Armoede en Schulden voor een fundamentele aanpak. De cijfers over het aantal mensen in armoede en schulden in Nederland zijn al jaren schrikbarend. Het Nibud gaf in 2014 aan dat zo’n 40% van de huishoudens onvoldoende buffer heeft om financiële tegenslagen te kunnen opvangen. Volgens de Monitor betalingsachterstanden hadden in dat jaar 2,3 miljoen huishoudens betalingsachterstanden (32,1%). Op dit moment heeft een op de vijf Nederlandse huishoudens problematische schulden, langer lopende schulden die niet binnen drie jaar zijn af te betalen. Lector Nadja Jungmann onderzocht in 2014 deze groep en constateerde in een steekproef een gemiddelde schuld van 47.000 per huishouden. In Amsterdam heeft zelfs een op de drie inwoners problematische schulden, zo blijk uit het Jaarrapport Schuldhulpverlening van de gemeente Amsterdam dat in mei verscheen. Kritiek Eind juni hekelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de opstelling van de overheid. Die maakt het stelsel van schuldhulp te ingewikkeld maakt en doet een te groot beroep op de zelfredzaamheid van mensen in geldzorgen. Ook de gemeentelijke schuldhulp krijgt in een recente evaluatie van adviesbureau Berenschot flink de wind van voren: er is nog onvoldoende maatwerk en het is onduidelijk of iedereen de benodigde hulp krijgt. En zo verschijnen er steeds weer kritische rapporten over de aanpak van armoede en schuldhulp. Alleen, het lijkt of de overheid, veelal zelf opdrachtgever van deze onderzoeken, niets met alle inzichten en aanbevelingen doet. In april pleitte een brede coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de directeuren van sociale diensten (Divosa), de brancheorganisatie van schuldhulpverleners NVVK en Sociaal Werk Nederland nog voor een andere opstelling van de rijksoverheid als schuldeiser. De overheid zou zich eens kunnen houden aan zijn eigen regels zoals de beslagvrije voet (dat deel van het inkomen dat nodig is om in het minimale alledaagse levensonderhoud te voorzien). Ze kan een adempauze voor schuldenaars inbouwen en een ruimer budget uittrekken voor een armoede- en schuldenbeleid. Omslag Volgens ons vergt de aanpak van armoede en schulden echter een nog meer fundamentele omslag. Echte oplossingen ontstaan pas als mensen de rust en ruimte krijgen om hun eigen problemen aan te pakken en zelf de regie te voeren. En dat kan alleen als de overheid de regels rondom bijstand en toeslagen minder ingewikkeld maakt en investeert in mensen, zodat zij hun leven weer op de rails kunnen krijgen. Er is bijvoorbeeld gericht inkomensbeleid nodig. In 2014 becijferde het Nibud dat een bijstandsgezin met twee kinderen iedere maand 50 euro te weinig heeft om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Het gaat hier uitsluitend om dagelijks onderhoud, waarbij alle toeslagen zijn aangevraagd, en lidmaatschapsgelden van de sportclub of bibliotheek nog niet zijn meegerekend. Een eenvoudige rekensom leert dat dit gezin binnen twee jaar een tekort heeft opgebouwd van 1.200 euro. Uitsluitingscriteria Daarnaast dient er een eind te komen aan de vele ogenschijnlijk willekeurige uitsluitingscriteria voor schuldhulpverlening, zoals het bezit van een huis, een bedrijf of een op handen zijnde scheiding. Mede hierdoor wordt slechts een klein gedeelte van de getroffen huishoudens toegelaten tot de schuldhulp. De toegang tot de hulpverlening moet dus beter, evenals het deskundigheidsniveau en het mandaat van professionals en sociale wijkteams. Veel gemeenten hebben bezuinigd op het sociaal raadsliedenwerk, eerstelijns hulpverleners die met hun kennis rondom regelingen en toeslagen juist helpen te voorkomen dat mensen in de schulden raken. Handel in schulden En laten we een einde maken aan de handel in schulden. Een hele branche aan incassobureaus strijkt grote winsten op, door schuldenaars met alle bijkomende kosten dieper in de schulden te drukken. Overheidsdiensten als het Centraal Justitieel Incasso Bureau (onder meer verkeersboetes) en de Belastingdienst opereren als onbuigzame schuldeisers met absolute voorrang bij de sanering. Wij pleiten voor sociale incasso, die gericht is op een sociale schuldregeling en mensen daarnaast helpt om schulden in het vervolg te voorkomen. Ten slotte pleiten we voor een echte participatiesamenleving, waarin mensen daadwerkelijk worden aangemoedigd mee te doen. Daarvoor is er ruim baan nodig voor experimenten als de flexibele bijstand waarbij mensen mogen bijverdienen. Kortom, effectief armoede- en schuldenbeleid vergt? fundamentele veranderingen, gebaseerd op vertrouwen in mensen. Catelijne Akkermans en Martin Zuithof (Eropaf!) De Transformatieagenda Armoede en Schulden is te downloaden. Deze opiniebijdrage verscheen in dagblad Trouw op 16 juli 2016.

Andries de Jong

Andries de Jong (1944) begon in 1968 na zijn eerste studie als organisator, journalist en bedrijfsbegeleider. Hij werkt nu vanuit wisselende rollen: als beleidscoach en trainer, interim-manager en organisator beleids- en ontwikkelingstrajecten. Andries werd in 1988 medeoprichter en partner in het netwerk Concern\BWM, dat grondlegger is van de sociale marketing in Nederland. Inzet: dienstverlening professioneel verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes met mensen die managen vanuit hun hart en kundig willen sturen.

Quote

‘dienstverlening verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes en continu?teit’.

Andries 06-20010507 www.concern.nl

Lees verder “Andries de Jong”

Simme de Jong

Simme de Jong (1940) is een creatieve, ondernemende geest, maar ook nuchter genoeg om in de spiegel te kijken en zichzelf te corrigeren. Hij heeft een zeer ruime ervaring in het managen van grote afdelingen binnen gemeenten. Een ervaring die hij vanuit de uitvoeringspraktijk van de sociale dienstwereld heeft opgebouwd. Op basis van deze ervaring heeft hij zich gespecialiseerd in de begeleiding van nieuwe bedrijven. Onder zijn stimulans hebben velen al het licht gezien. Hij is een zakelijk ingestelde adviseur die mensen weet te motiveren op effici?nte wijze producten te leveren.

Quote

‘Wij mensen hebben zo onze karaktereigenschappen en die zijn te typeren.Niet iedereen kan alles. Het is de kunst om die werkzaamheden te verkiezen die bij jouw type het beste passen. Inzicht in je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden maken dat je meer succes hebt, beter functioneert. Je komt beter in je vel te zitten’.

Simme 06-53222989 Lees verder “Simme de Jong”

De raad van vestadvies

Sinds 2005 hebben enkele oud leden uit het vestadvies netwerk de raad van vestadvies opgericht.

De leden van de raad van vestadvies zetten zich met raad en daad in voor de leden van het netwerk. Zij zijn actief als inspiratiebron en zijn inzetbaar bij concrete vragen betreffende projecten, maar ook als het de persoonlijke effectiviteit betreft.

Elkaar ondersteunen ten voordele van allen, groter kijken dan je eigen kaders. De leden zijn gevraagd aanspreekbaar en kunnen ?n zullen daarnaast ook ongevraagd adviseren. Alles op basis van kwaliteit en inspiratie. Lees verder “De raad van vestadvies”

Verandering, wat maakt het succes

Wat is nodig om een verandering succesvol te maken? Een handig schema dat inzichtelijk maakt wat er nodig is of wat er mist om een verandering krachtig door te voeren. Door het proces te analyseren in heldere stappen of te kijken naar de staat van de deelnemers kan je snel ontdekken waar het mogelijk aan schort en hoe je dit op kan lossen.

verandering