Carolien de Jong

Carolien de Jong (1968) is oprichter van vestadvies. Met passie ontwikkelt zij samen met betrokkenen nieuwe inspirerende manieren van werken. Haar enthousiasme is aanstekend. Door de wijze waarop ze de opdracht een kader geeft krijgt iedereen de ruimte voor eigen inbreng. Je voelt letterlijk dat er meer lucht is gekomen. Als organisatieadviseur is zij resultaat gedreven en gespecialiseerd in de begeleiding van veranderingsprocessen en herpositioneringen. Projecten van binnenuit. Het ontwikkelen van strategische visies, het herontwerpen van werkprocessen en dienstverleningsconcepten. Zij weet de boel samen op de schop te nemen en tot een vereenvoudigd proces met meer plezier om te bouwen. Ook coacht zij managers en medewerkers.

Quote

‘Ergens voor staan en dat waarmaken. Handelingsruimte maken en nemen. Allemaal elementen die van belang zijn om je werk goed te kunnen uitvoeren en boeiend te houden. Inspiratie aan de binnenkant is veel belangrijker dan de focus op de buitenkant, zoals steeds maar weer hogerop willen gaan en jobhoppen.’

‘Veranderen werkt niet als het over je heen wordt gestort, je moet het voelen, je moet het beleven, het willen. Mensen kunnen op het merendeel van de obstakels en problemen die ze ondervinden zelf invloed uitoefenen. Ik help ze daarbij op weg door ze te confronteren met hun gedrag en ze te mobiliseren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.

Carolien 06-42139162    zie ook CV linkedin

werkwijze

Als ‘hulpverlener’ – die ik van jongs af aan ben – stel ik mij beschikbaar voor mensen, om in hun wereld een verschil te maken. Meedenken, meekijken en in beweging brengen dat is mijn kracht. Het moeilijke simpel maken, de ballast eraf en weer plezier maken. Pas wanneer jij met mij voor een specifieke richting of een oplossing hebt gekozen, bijt ik mij daarin vast en laat niet los tot gekozen doelen zijn bereikt. Het gaat mij altijd om mensen, niet om abstracties. Mensen die zich hebben aangepast, vervreemd zijn van waar het om gaat. Met mijn vragen voelen zij zich aanvankelijk vertraagd, om gaandeweg de smaak te pakken te krijgen en met energie de spurt er weer in te zetten. Eigenaardige mensen fascineren mij en trekken mij aan. Mensen die een eigen pad volgen. Die zich ongeacht de tegenstroom niet aanpassen. Met hen ga ik graag in zee en beweeg mij op hun weg. Maar ook mensen die hun draad kwijt zijn – in hun werk of bij zichzelf – prikkelen mijn ambitie. Ook organisaties waar de oorspronkelijke doelen belast of zoek zijn help ik graag weer op weg.

wat klanten zeggen over haar werkwijze

– Een adviseur met verstand van zaken. Jouw uitstraling van rust dat het allemaal goed komt dat is bijzonder en hadden we nodig. Door wie je bent hadden medewerkers er vertrouwen in en kwam het uiteindelijk ook echt voor elkaar.
– Ik heb veel ontzag voor hoe je moeilijke processen snel doorziet en weet te vatten. Richting geeft en ook weet te vertalen in eenvoudige handzame schema’s. Het hielp ons enorm om weer geïnspireerd ons werk te doen.
– We gingen iets nieuws doen dat was voor ons allemaal heel spannend. Omdat we van verschillende organisaties kwamen waren er vele belangen en (verborgen) agenda’s. Je wist iedereen te mobiliseren, ook de meest kritische managers. Door de kaders die jij neerzette was het niet alleen helder, maar bovenal heel inspirerend. Het is nog steeds een baken voor de manier waarop ik werk. Ik hoop snel weer met je te mogen samenwerken!
– Jouw werkwijze heb ik als bijzonder doelgericht ervaren. Daar laat je je niet snel van afbrengen. Nadat we overeenstemming hadden over de resultaten hield je ons eraan. Ik heb je getest en probeerde het proces te verstoren. Dat had je snel in de gaten en dat kreeg ik helder te verstaan. Je liet mij de keuze, maar ik kon er niet omheen.
– Ik had niet gedacht dat het zou lukken mijn bestuur uit meer dan 25 gemeenten op een lijn te brengen, maar dat is toch gelukt. Je wist de mensen op allerlei niveaus te mobiliseren en te committeren.
– Het is soms moeilijk om geconcentreerd te blijven op het werk waar het om gaat. Om met toewijding gefocust te blijven op de klanten en kwaliteit te leveren. Je laat je niet afleiden door keukenruzies, bent geconcentreerd op ‘de beweging’.
– Een professional met een hart, bedankt voor je prikkelende vragen, alle wijze lessen en steun.
– Op een gegeven moment zat ik helemaal stuk en wilde het bijltje erbij neergooien. Door je plezier en lichtheid heb ik weer zin gekregen om met mezelf en mijn afdeling aan de slag te gaan.
– Heel veel dank voor je inzet, inzichten en frisse wind. Transparant en doortastend.
– Zeer krachtig. Je hebt in een korte tijd veel veranderingen in gang gezet, die vertrouwen geven in te toekomst. Iedereen weet organisaties veranderen is geen kattenpis. Het is ons met jouw ondersteuning gelukt.
– Je vaardigheid om ons niet in barrières maar in oplossingen te laten denken. Hoe je ingewikkelde zaken weet terug te brengen tot een aantal simpele keuzes.
– We zijn er van overtuigd dat je onze organisatie beter hebt achtergelaten. We zullen nog vaak terugdenken aan deze periode en gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

selectie uitgevoerde opdrachten

Analyse en herinrichten ASKV. Verbeteren Leergeld Amsterdam. Aansturen en herinrichten welzijnswerk Dock Amsterdam Centrum en Noord. Verbeteren aansluiting specialistische ambulante Jeugdzorg op de Ouder Kindteams en de Samen DOEN teams in Amsterdam. Doorbijter dwaze GGZ-zaken. Spookjongeren Amsterdam-oost. Burgerschap in Amsterdam-Zuid. Waarnemend directeur Combiwel, versterkt welzijn. Ontwikkeling armoedeaanpak Kolenkit buurt en nieuwe werkwijze frontlijnteams in Amsterdam. Promotor Eigen Kracht. Projectleiding vernieuwing aanpak multi probleem gezinnen in Amsterdam. Ketenregisseur Jeugd stadsdeel Zeeburg. Projectleider onderzoek naar resultaatgerichte aansturing sociale domein gemeente Amsterdam. Herinrichting afdeling Educatie en Inburgering. Projectleider inburgering Amsterdam. Begeleiden masterclass business voor de leerwerk bedrijven van de scholengemeenschap Horizon. Advisering t.b.v. het voorkomen van huisuitzettingen. Projectleider flankerende voorzieningen voortijdig schoolverlaters Amsterdam. Regel luw opzetten van een structuur voor vernieuwende experimentele werkgelegenheidsprojecten voor B&W van Amsterdam. Coördinatie van het programma RUIMBaan voor werk, met een budget van 8 miljoen per jaar. In een samenwerking tussen Economische Zaken en de Dienst Werk en Inkomen. Ruim 125 projecten op de top. Directeur stichting SOM met als hoofddoel het professionaliseren van de maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. In opdracht van het bestuur is de stichting van een verliesgevend naar een winstgevend geheel gebracht. Advisering bij de oprichting van een private sociale dienst. Coachen managers (sociale dienst, arbeidsvoorziening en sociaal werkbedrijf). Initiëren productontwikkeling. Advisering over marktaanpak in sterke concurrentiemarkt. Onderzoek naar het oprichten, voortbestaan, herpositioneren en de wijze van opheffing van organisaties in de re-integratiemarkt. Strategische advisering NOSW (nu CEDRIS) over scenario’s voor de toekomst sociale werkorganisaties. Discussiestuk ‘Peper’ over samenwerking voor Divosa. Strategische advisering Arbeidsvoorziening Arbeidsintegratie. Proces herinrichting afdelingen UWV (Cadans en USZO). Strategiebepaling sociale werkorganisaties en gemeenten.

selectie werkgevers

2003 – heden vestadvies oprichter, eigenaar
1996 – 2003 Moret Ernst & Young, managing consultant
1995 – 1996 SGBO onderzoeker /adviseur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1994 – 1995 beleidsadviseur bij ODRP organisatieadviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voorheen: SAST vier jaar parttime werkzaam als jeugdhulpverlener op observatie -, oriëntatie -, leefgroepen en cursushuizen. Diverse werkzaamheden in het welzijnsveld, o.a. reclassering, maatschappelijk werk, psychiatrie, gehandicaptenzorg, sociale dienst en gezinsvervangende huizen.

selectie opleidingen

Masterclass Human Academy Terpstra Tukker organisatievernieuwers (2001-2004)
SIOO, beroepsopleiding voor Management Consultants (2000-2002)
Leiderschapsprogramma LEC (2000-2001)
Doctoraal arbeid en sociale zekerheid (1990-1994) Gekozen lid faculteitsraad.
Universiteit van Tilburg, propedeuse Sociologie (1990-1991)
HBO, maatschappelijkwerk en residentiële hulpverlening (1986-1990)

selectie neven activiteiten

2018 – heden voorzitter bestuur De daklozenvakbond
2014 – heden voorzitter Raad van Toezicht Eigen Plan – stichting Sterker Samen
2007 – 2018 bestuur stichting Eropaf!
2007 – 2008 bestuur SUNN
1991 – heden delta en parapent piloot