Biografie

Andries de Jong

strategische marketing, management en acquisitie

Andries de Jong (1944) begon in 1968 na zijn eerste studie als organisator, journalist en bedrijfsbegeleider. Hij werkt nu vanuit wisselende rollen: als beleidscoach en trainer, interim-manager en organisator beleids- en ontwikkelingstrajecten. Andries werd in 1988 medeoprichter en partner in het netwerk Concern\BWM, dat grondlegger is van de sociale marketing in Nederland. Inzet: dienstverlening professioneel verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes met mensen die managen vanuit hun hart en kundig willen sturen.

selectie opdrachtgevers

Ministerie van VWS, BIZA, SOZAWE, gemeentelijke en provinciale overheden, zorg- en maatschappelijke instellingen. Voorts (vermogens)fondsen: Juliana Welzijn Fonds/Oranjefonds, Fonds 1818, Van Bylandtstichting e.a. en met landelijk werkende organisaties als NIZW, Landelijke Huisartsenvereniging, jeugdgezondheidszorg, patiënten organisaties, vakbonden.

werk als publicist en trainer

Lid hoofdredactie /journalist 1968 - 1983: De Nieuwe Linie, De Nieuwe Revu;Tijdschrift voor Maatschappelijk werk, Welzijnsweekblad en -maandblad, Sociaal bestek. Hij redigeerde en presenteerde tv-programma's als effectief besturen en plaatselijke politiek (Teleac), was docent (pt) Hoge school De Horst, 1975 -1978; woordvoerder Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (HRWB), 1982 - 1989 en werkte als trainer acquirend communiceren en onderhandelen, promotie en (strategische)marketing voor profit en non-profit organisaties vanaf 1984.

werk als interimmanager

Directeur restauratiebedrijf Schoonekamp BV (1988 - 1996), directeur Stichting Het R.C. Maagdenhuis, fonds voor ouderen en jongeren, 1996 - 2001; voorzitter taskforce modernisering huisartsgeneeskunde, 2001; secretaris kleine commissie Alberda voor de Ombudsman, Lid directie en Raad van Bestuur RIO Amstelland-Meerlanden 2002 - 2004; projectmanagement wonen-welzijn-zorg zones Apeldoorn (2002), project -manager ontwikkeling publiek-private samenwerking lokaal bij urgente individuele noden (2004- heden).

bestuurs-ontwikkelingsfuncties

Hoofdbestuurslid oprichtingsgroep VVDM 1967/1968; 12 jaar sectielid en lid Raad van Bestuur Oranjefonds (1984-1996); lid jury Johnson en Johnsonfonds (1998 - 2004); voorzitter Stichting Colors of Life (multimediale projectontwikkeling); mede oprichter en adviseur Stichting IBISS, steunfonds voor straatkinderen Rio de Janeiro (1990 - 2003); lid oprichtingsbestuur Stichting Samah (minderjarige vluchtelingen 2000 - heden); voorzitter Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam (2002 - heden), lid bestuur Kunst en handicap, Very Special Arts Nederland (2004-heden).

enkele publikaties

Meerderen, minderen, mensen, 1969 Anthos; Suriname onafhankelijk, 1975,DNL; Een onbesproken kinderwereld; opgroeien in een armoede traditie, 1990 van Tricht; Lessen voor sociale vernieuwing, 1990 Vuga; Dossier Ouderenadviseur, 1992 Flesseman; Een buurtbudget voor ouderen,1992 Flesseman; Effectief besturen, 1993 de Tijdstroom/ Teleac; Kinderen als klant, 1995, de Tijdstroom; Profiel onafhankelijke adviseurs voor ouderen, 1997 Concern; Jeugd als Markt, 1997 NCSB; werksystematiek voor ketenbeleid wonen-welzijn zorgzones, Apeldoorn 2002; Handboek Plaatselijke samenwerking voor urgente noden, 2004.

selectie opleidingen

Sociale Academie Enschede, 1963 - 1967
Andragogie, Universiteit van Amsterdam, 1968 - 1974
Van Veen & Partners, managementopleiding 'Effectief functioneren',1992

Quote

'dienstverlening verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes en continuïteit'.

Andries 06-20010507 www.concern.nl

Concern-maten: Mink Reitsma, Alfons Antonius, Henk Hoek, Boy Nijhoff, Boudewijn Bekkers, Gerda Peppenster en Tas&Wust