Andries de Jong

Andries de Jong (1944) begon in 1968 na zijn eerste studie als organisator, journalist en bedrijfsbegeleider. Hij werkt nu vanuit wisselende rollen: als beleidscoach en trainer, interim-manager en organisator beleid en ontwikkelingstrajecten. Andries werd in 1988 medeoprichter en partner in het netwerk Concern\BWM, dat grondlegger is van de sociale marketing in Nederland. Inzet: dienstverlening professioneel verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes met mensen die managen vanuit hun hart en kundig willen sturen.

Quote

‘dienstverlening verankeren in beleid en bij gebruikers als basis voor succes en continuïteit’.

Andries   06-20010507   www.concern.nl

selectie opdrachtgevers

Ministerie van VWS, BIZA, SOZAWE, gemeentelijke en provinciale overheden, zorg- en maatschappelijke instellingen. Voorts (vermogens)fondsen: Juliana Welzijn Fonds/Oranjefonds, Fonds 1818, Van Bylandtstichting e.a. en met landelijk werkende organisaties als NIZW, Landelijke Huisartsenvereniging, jeugdgezondheidszorg, pati?nten organisaties, vakbonden.

als publicist en trainer

Trainer acquirend communiceren en onderhandelen, promotie en (strategische) marketing voor profit en non-profit organisaties vanaf 1984. Woordvoerder Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (HRWB), 1982 – 1989. De Nieuwe Linie, De Nieuwe Revu, tijdschrift voor Maatschappelijk werk, Welzijnsweekblad en -maandblad, Sociaal bestek. Hij redigeerde en presenteerde tv-programma’s als effectief besturen en plaatselijke politiek (Teleac), was docent (pt) Hoge school De Horst, 1975 -1978. Lid hoofdredactie /journalist 1968 – 1983.

als interimmanager

Projectmanager ontwikkeling publiek-private samenwerking bij urgente individuele noden, 2004- 2015. Lid directie en Raad van Bestuur RIO Amstelland-Meerlanden 2002 – 2004. Projectmanagement wonen-welzijn-zorg zones Apeldoorn (2002). Directeur Stichting Het R.C. Maagdenhuis, fonds voor ouderen en jongeren, 1996 – 2001. Voorzitter taskforce modernisering huisartsgeneeskunde, 2001. Secretaris kleine commissie Alberda voor de Ombudsman. Directeur restauratiebedrijf Schoonekamp BV (1988 – 1996).

bestuurs-ontwikkelingsfuncties

Hoofdbestuurslid oprichtingsgroep VVDM 1967/1968. 12 jaar sectielid en lid Raad van het bestuur Oranjefonds (1984-1996). Lid jury Johnson en Johnsonfonds (1998 – 2004). Voorzitter Stichting Colors of Life (multimediale projectontwikkeling). Mede oprichter en adviseur Stichting IBISS. Steunfonds voor straatkinderen Rio de Janeiro (1990 – 2003). Lid oprichtingsbestuur Stichting Samah (minderjarige vluchtelingen 2000 – heden). Voorzitter Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam (2002 – heden). Lid bestuur Kunst en handicap, very Special Arts Nederland (2004-heden).

enkele publicaties

Meerderen, minderen, mensen, 1969 Anthos. Suriname onafhankelijk, 1975 DNL. Een onbesproken kinderwereld, opgroeien in een armoede traditie, 1990 van Tricht. Lessen voor sociale vernieuwing, 1990 Vuga. Dossier Ouderenadviseur, 1992 Flesseman. Een buurtbudget voor ouderen,1992 Flesseman. Effectief besturen, 1993 de Tijdstroom/ Teleac. Kinderen als klant, 1995, de Tijdstroom. Profiel onafhankelijke adviseurs voor ouderen, 1997 Concern. Jeugd als Markt, 1997, NCSB. Werksystematiek voor ketenbeleid wonen-welzijn zorgzones, Apeldoorn 2002. Handboek Plaatselijke samenwerking voor urgente noden, 2004.

selectie opleidingen

1963 – 1967 Sociale Academie Enschede
1968 – 1974 Andragogie, Universiteit van Amsterdam
1992 Van Veen & Partners, managementopleiding ‘Effectief functioneren’