welkom voel je vrij

 

organisatieadvies en procesbegeleiding en training en coaching

fusies - samenwerking - professionalisering - doorlichting - opzetten subsidie programma's - projecten leiden


Sinds 1994 ben ik werkzaam als organisatieadviseur. In deze tijd heb ik met veel mensen in vele organisaties mogen werken. Het waren volle en leerzame jaren. Daar kijk ik met plezier op terug. Op 21 januari 2003 heb ik me als zelfstandig adviseur gevestigd onder de naam vestadvies. Tot op de dag van vandaag is dat een hele goede keuze geweest. Ik richt me met passie op alles wat me raakt en in beweging brengt.
lieve lieve lieve lieve lieve lieve lieve lieve lieve lieve lieve lieve lieve Carolien
Huidige projecten
- Procesbegeleider WMO onderzoek i.s.m. Karthuizer, Hogeschool en universiteit van Amsterdam.
- Ontwikkeling frontlijnteams Amsterdam.
- Promotor Eigen kracht visie.
- Coaching divers.
- Bestuurder stichting Eropaf!


Stichting Speurbeest
In 1999 is stichting Speurbeest opgericht met als doel de groei van kennis en vaardigheden van mensen die verkeren in maatschappelijke achterstandsituaties te stimuleren. We organiseren voornamelijk activiteiten voor kinderen, zoals het speurbeestfeest.

Stichting Eropaf

In 2007 is stichting Eropaf opgericht. Voor het verspreiden van kennis en informatie over het outreachende werk. Voor hulpbehoevenden die zelf de weg naar de hulpverlening niet meer maken. Voor de hulpverleners is Eropaf een mogelijkheid om professionaliteit en transparant handelen invulling te geven. Om de handelingsverlegenheid die aanwezig kan zijn te doorbreken, zodat er ruimte ontstaat voor de overgang van beroepszeer naar beroepseer, door Eropaf te gaan.

Netwerk
Kwaliteit is vandaag de dag een groot goed. Daarom ben ik in de loop van 2004 een partnernetwerk begonnen. De reden is eenvoudig, bij netwerkorganisaties begint men bij de drijfveren. Organisaties zijn een middel om een gezamenlijk doel te bereiken in een samenspel van mensen.

Drijfveren zijn de basis van ons partnernetwerk. Professionals die hun eigen specialismen en vaardigheden inbrengen. Mensen die samen bepalen wat georganiseerd moet worden en nog belangrijker wat ook zeker niet. Samenwerken is dan als vanzelf. Het is er als er meerwaarde is voor allen. Beginnen bij de passie in plaats van de structuur. Het is immers veel moeilijker om met een structuur te beginnen en vervolgens passie in te brengen. Vandaar een flexibel netwerk gebaseerd op kwaliteit.

In grotere organisaties is het contact met het waarom van de structuur eerder verdwenen. Procedures en structuren zijn er dan omdat men bijvoorbeeld meent dat het proces anders geen samenhang heeft en niet gecontroleerd kan worden. Structuur wordt dan een instrument om het werk in goede banen te leiden. Mensen reageren hierop in verondersteld gewenst gedrag. Gedrag dat veelal complex is en weinig ondersteunend voor datgene waartoe die organisatie in het leven is geroepen. Maar ook weinig ondersteunend voor het functioneren van de (mede)werker zelf.

Bron van inspiratie
Moeder Amma is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Te weten wat juist is om te doen, wat onze situatie in het leven ook mag zijn en wat voor ervaringen er ook op onze weg mogen komen, voorbereid te zijn om ze tegemoet te zien en ze te accepteren met een evenwichtige geest. Door te concentreren op wat we anderen kunnen geven diepe vreugde en vervulling in het leven ervaren.'

Wij richten ons niet meer naar wat als aanvaardbaar geldt, maar volgen onze eigen roeping.