welkom voel je vrij

organisatieadvies, procesbegeleiding training en coaching

samenwerking - professionalisering - vernieuwing - opzetten projecten en programma's - management en besturing - fusies - doorlichting...

Sinds 1994 ben ik werkzaam als organisatieadviseur. In deze tijd heb ik met veel mensen in vele organisaties mogen werken. Het waren volle en leerzame jaren. Daar kijk ik met plezier op terug. Op 21 januari 2003 heb ik me als zelfstandig adviseur gevestigd onder de naam vestadvies. Tot op de dag van vandaag is dat een hele goede keuze geweest. Ik richt me met passie op alles wat me raakt en in beweging brengt. lieveCarolien

Huidige projecten

- Expeditie LA 911 bouw expeditietruck en overlandreis
- Procesbegeleider WMO onderzoek HvA lectoraat outreachend werk en innovatie
- Diverse projecten: Spookjongeren Amsterdam-oost, Burgerschap in Amsterdam-Zuid, Psychiatrie en schulden in Amsterdam-Nieuw-west
- Coaching en begeleiding divers
- Bestuurder Eigen plan - stichting Sterker Samen
- Bestuurder stichting Eropaf!
- Beschermvrouwe van de Daklozenvakbond

Eigen Plan
In 2014 is stichting Sterker Samen opgericht met als doel mensen de kans te beiden hun eigen plan te maken. Als de uitdagingen in je leven groot zijn, helpt het om een plan te maken om ze aan te pakken. Samen met mensen die dicht bij je staan: familie, vrienden, buren. Een plan dat oplossingen biedt, met een lonkend perspectief voor alle betrokkenen, met doelen waar je voor wil gaan. Het legt de onderlinge afspraken vast en biedt inspiratie.
Stichting Sterker Samen werkt vanuit de overtuiging, dat de kracht van het individu met de gebundelde krachten van personen in hun netwerk, de basis leggen voor succes. Succes bij het vinden van oplossingen. Een stap in het herstellen en verdiepen van relaties. Een stap in het verbinden van mensen. Sterker ben je Samen!

Stichting Eropaf
Sinds 2004 is stichting Eropaf actief in het verspreiden van kennis en informatie over het outreachende werk. Voor hulpzoekenden die zelf de weg naar de hulpverlening niet meer maken. Voor de hulpverleners is Eropaf een mogelijkheid om professionaliteit en transparant handelen invulling te geven. Om handelingsverlegenheid te doorbreken, zodat er ruimte ontstaat voor de overgang van beroepszeer naar beroepseer, door Eropaf te gaan. Het netwerk Eropaf&co bestaat sinds 2013. Hierin maken ervaringsdeskundigen en professionals zich sterk om in alle geledingen van de samenleving het gedachtegoed van de stichting vorm te geven.

Netwerk

Kwaliteit is vandaag de dag een groot goed. Daarom ben ik in de loop van 2004 een partnernetwerk begonnen. De reden is eenvoudig, bij netwerkorganisaties begint men bij de drijfveren. Organisaties zijn een middel om een gezamenlijk doel te bereiken in een samenspel van mensen.

Drijfveren zijn de basis van ons partnernetwerk. Professionals die hun eigen specialismen en vaardigheden inbrengen. Mensen diensamen bepalen wat georganiseerd moet worden en nog belangrijker wat ook zeker niet. Samenwerken is dan als vanzelf. Het is er als er meerwaarde is voor allen. Beginnen bij de passie in plaats van de structuur. Het is immers veel moeilijker om met een structuur te beginnen en vervolgens passie in te brengen. Vandaar een flexibel netwerk gebaseerd op kwaliteit.

In grotere organisaties is het contact met het waarom van de structuur eerder verdwenen. Procedures en structuren zijn er dan omdat men bijvoorbeeld meent dat het proces anders geen samenhang heeft en niet gecontroleerd kan worden. Structuur wordt dan een instrument om het werk in goede banen te leiden. Mensen reageren hierop in verondersteld gewenst gedrag. Gedrag dat veelal complex is en weinig ondersteunend voor datgene waartoe die organisatie in het leven is geroepen. Maar ook weinig ondersteunend voor het functioneren van de (mede)werker zelf.

Bronnen van inspiratie

De wereld is een grote bron van inspiratie. Wonderbaarlijke landschappen, mensen, culturen en vooral bergen en water. Op dit moment bouwen we bij de Openbare Werkplaats in Amsterdam Oost een Mercedez Benz Brandweerwagen om naar een geschikte expeditiewagen. Een proces vol passie en met de nodige frustraties om te overwinnen.Zomer 2016 start expeditie LA911 langs de Zijderoute naar China. Een slow overlandreis.

Moeder Amma is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Te weten wat juist is om te doen, wat onze situatie in het leven ook mag zijn en wat voor ervaringen er ook op onze weg mogen komen, voorbereid te zijn om ze tegemoet te treden en en ze te accepteren met een evenwichtige geest. Door te concentreren op wat we anderen kunnen geven diepe vreugde en vervulling in het leven ervaren.

Wij richten ons niet meer naar wat als aanvaardbaar geldt, maar volgen onze eigen roeping.