Bezieling

Ieder mens heeft de behoefte om gezien te worden, die is diep in de menselijke natuur verankerd. Niet zomaar gezien, maar op een wezenlijker niveau.  Dat is dan niet vanwege je uiterlijk of je prestaties, maar om wie je bent. Hoe doe je dat, vanuit bezieling leven en werken?

In de dagelijkse praktijk verwarren we vaak aandacht met liefde. Aandacht vervliegt en kan dan belanden in een bodemloze put. Als er oprecht van je wordt gehouden, terwijl jij jezelf in al je facetten laat zien, geeft een duurzaam geluksgevoel, leert onderzoek. Dat betekent wel dat je moed moet hebben om jezelf niet achter een masker te verbergen. Jezelf laten zien inclusief schaduwkanten, dat geeft vrijheid.

Ieder mens is heel gelaagd, dus daar horen ook je negatieve eigenschappen bij. Durf jij je chaotische, wilde, rommelige, onrustige, sombere, domme en lelijke aspecten te incorporeren in je zelfbeeld? Dan ben je goed op weg naar een bezield leven.

Zelfsturing

Tegenwoordig heet het sturen op zelfsturing, maar eerlijk gezegd weet ik niet beter dan dat je altijd moet werken met de betrokkenen aan zet te krijgen en te houden. Door de jaren heen zijn hier heel wat termen voor gebruikt. Of het nu gaat om de aanpak van dak- en thuislozen, vluchtelingen, werkloosheid, jongeren, schulden, huisuitzettingen, verslavingsproblemen of het stimuleren van zelfredzaamheid het gedrag van betrokkenen is de belangrijkste factor voor succes.

Recent volgde ik met de coaches van Eigen Plan een training over het methodisch concept Sturen op Zelfsturing. We onderzochten de praktijk met vragen over: Wat zet mensen aan het denken, wanneer komen ze in beweging en wat zorgt er voor dat ze het ook op de langere termijn volhouden?

Gejo Duinkerken van het Gilde vakmanschap, werkt met wetenschappelijke bevindingen en vertaald deze naar de praktijk. Het methodisch concept is ontwikkeld in samen met professionals in verschillende werkvelden en is wetenschappelijk getoetst op haar effectiviteit. In de aanpak is sturen op zelfsturing gefundeerd op drie psychologische basisbehoeften van ieder mens:

  • autonomie, de vrijheid om keuzes te kunnen maken
  • betrokkenheid, je verbonden voelen met anderen
  • competentie, je kundig en bekwaam voelen

De mate waarin een van de drie behoeften dominant is, verschilt per mens en geeft handvaten. Handvaten om van de wanhoop naar het pad van de hoop te komen, zie foto. Organisaties en professionals die bezig zijn met gedragsverandering, zijn het effectiever als zij in hun beleid en in hun handelen rekening houden met deze basisbehoeften. Dit binnen de wettelijke kaders en de eigen beleidsdoelen. Duidelijke spelregels en daar steeds helder over communiceren en er naar handelen hoort bij de basisbehoefte ‘competent voelen’. Binnen die spelregels moet er voldoende ruimte zijn om eigen keuzes te kunnen te maken (autonomie) en te werken aan betrokkenheid.

Een mooi model dat nieuwe woorden geeft aan de werkwijze van binnenuit van ons netwerk.

Ruimte om te mogen leren

Juist als je jong bent is het zo belangrijk om je talenten ontwikkelen of beter te woekeren! Onverwacht mag ik Leergeld Amsterdam ondersteunen. Eerlijk gezegd kende ik de organisatie vooraf niet. De organisatie heeft tot doel om kinderen en jongeren met ouders met een krappe beurs financieel of met spullen te ondersteunen. Ze hebben wel mijn hart gestolen, zoveel inzet, zoveel resultaat, chapeau.

Terwijl we met het team aan de slag gaan komt er een enorme boost aan aanvragen. De armoede neemt enorm toe, waardoor de verschillende fondsen voor kinderen in de knel in Amsterdam en ook landelijk de handen ineen (moeten) slaan.

Er is dus heel veel werk aan de winkel. We beginnen met het versterken van het team en samen met het bestuur keuzes maken in de organisatievorm. Daarna verbeteren we het administratieve proces en ondertussen werk ik aan het verbeteren van de contacten in het netwerk.

Vlak voor mijn vertrek bestaat Leergeld Amsterdam 5 jaar, dat feestje laten we over voor de nieuwe manager om samen met het team en het bestuur vorm te geven.

Expeditie LA 911

From our window we can see the world

We zijn op reis! Ons verlangen om de wereld te bereizen is groot en gelukkig hebben we die beide. We kopen LA 911, een bolneus, een mooie Mercedes Benz, een oude rode brandweertruck uit 1978, yes! Onze reis is gestart!

Wil je meer weten dan kun je ons volgen op followthereddot.nl

Lees verder “Expeditie LA 911”

Carolien de Jong

Carolien de Jong (1968) is oprichter van vestadvies. Met passie ontwikkelt zij samen met betrokkenen nieuwe inspirerende manieren van werken. Haar enthousiasme is aanstekend. Door de wijze waarop ze de opdracht een kader geeft, krijgt iedereen de ruimte voor eigen inbreng. Je voelt letterlijk dat er meer lucht is gekomen. Als organisatieadviseur is zij resultaat gedreven en gespecialiseerd in de begeleiding van veranderingsprocessen en herpositioneringen. Projecten van binnenuit. Het ontwikkelen van strategische visies, het herontwerpen van werkprocessen en dienstverleningsconcepten. Zij weet de boel samen op de schop te nemen en tot een vereenvoudigd proces met meer plezier om te bouwen. Ook coacht zij managers en medewerkers.

Lees verder “Carolien de Jong”

Edgar Verhoef

Edgar Verhoef (1972) is onze king of sarcasm. Met zijn humor weet hij situaties op scherp te zetten en de zaken bespreekbaar te maken. Edgar weet teams doelgericht tot grote prestaties te brengen. Hij is een voorbeeld in zijn handelen en weet teamleden op hun kwaliteiten en vaardigheden aan te spreken. Ondersteunt binnen de grenzen van hun kunnen en wijst de weg als je zoekende bent. Met Edgar in de buurt heb je veel plezier en leer je snel de eigen grenzen goed aan te geven. Lees verder “Edgar Verhoef”

Martin Stam

Martin Stam (1950) inspireert met zijn eloquente communicatie doorspekt met kritische kanttekeningen en enige tegendraadsheid. Hij weet je altijd de weg te wijzen naar een verbindende toekomst. In vele publicaties, maar ook congressen, masterclasses en de minor Outreachend werken komen de competenties van professionals naar voren, die met deze burgers werken. Lees verder “Martin Stam”

Hilde Swets

Hilde Swets (1972) is een (h)eerlijke authentieke persoonlijkheid, die bewust en onbewust richting weet te geven. Door dicht bij haar eigen verlangens te blijven weet ze anderen te inspireren en tot groei aan te zetten. Haar verschillende bedrijven zijn een uiting van wie zij is en waar zij voor staat. Het is een plezier om met Hilde samen te werken. Door haar scherpte en analytisch vermogen weet ze de voorliggende vraagstukken goed te doordenken en tot een ontwikkelpad te brengen. Lees verder “Hilde Swets”

Thunderclap: Werk mee aan de Transformatie agenda Armoede en Schulden Nederland uit!

Samen met Over Rood heeft Eropaf! de Transformatieagenda Armoede en Schulden opgesteld voor een betere aanpak van armoede en schulden. Op 6 september laten we hiervoor een enorme donderslag horen in de sociale media, Thunderclap. Doe ook mee!

Doe mee met onze crowd-speaking actie om aandacht te vragen voor dit project! Op 6 september – kort voor Prinsjesdag – delen alle deelnemers die zich op voorhand hebben ingeschreven (automatisch) tegelijkertijd eenzelfde korte boodschap op hun Facebookprofielpagina of op hun Twitteraccount. Hiervoor sta je Thunderclap toe eenmalig een bericht te verspreiden via je sociale media-accounts op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Doe ook mee en laat een enorme donderklap horen met als tekst: Werk mee aan de Transformatieagenda Armoede en Schulden Nederland uit! Lees verder “Thunderclap: Werk mee aan de Transformatie agenda Armoede en Schulden Nederland uit!”