Bezieling

Ieder mens heeft de behoefte om gezien te worden, die is diep in de menselijke natuur verankerd. Niet zomaar gezien, maar op een wezenlijker niveau.  Dat is dan niet vanwege je uiterlijk of je prestaties, maar om wie je bent. Hoe doe je dat, vanuit bezieling leven en werken?

In de dagelijkse praktijk verwarren we vaak aandacht met liefde. Aandacht vervliegt en kan dan belanden in een bodemloze put. Als er oprecht van je wordt gehouden, terwijl jij jezelf in al je facetten laat zien, geeft een duurzaam geluksgevoel, leert onderzoek. Dat betekent wel dat je moed moet hebben om jezelf niet achter een masker te verbergen. Je jezelf laten zien inclusief je schaduwkanten, dat geeft vrijheid.

Ieder mens is heel gelaagd, dus daar horen ook je negatieve eigenschappen bij. Durf jij je chaotische, wilde, rommelige, onrustige, sombere, domme en lelijke aspecten te incorporeren in je zelfbeeld? Dan ben je goed op weg naar een bezield leven.

Zelfsturing

Tegenwoordig heet het sturen op zelfsturing, maar eerlijk gezegd weet ik niet beter dan dat je altijd moet werken met de betrokkenen aan zet te krijgen en te houden. Door de jaren heen zijn hier heel wat termen voor gebruikt. Of het nu gaat om de aanpak van dak- en thuislozen, vluchtelingen, werkloosheid, jongeren, schulden, huisuitzettingen, verslavingsproblemen of het stimuleren van zelfredzaamheid het gedrag van betrokkenen is de belangrijkste factor voor succes.

Recent volgde ik met de coaches van Eigen Plan een training over het methodisch concept Sturen op Zelfsturing. We onderzochten de praktijk met vragen over: Wat zet mensen aan het denken, wanneer komen ze in beweging en wat zorgt er voor dat ze het ook op de langere termijn volhouden?

Gejo Duinkerken van het Gilde vakmanschap, werkt met wetenschappelijke bevindingen en vertaald deze naar de praktijk. Het methodisch concept is ontwikkeld in samen met professionals in verschillende werkvelden en is wetenschappelijk getoetst op haar effectiviteit. In de aanpak is sturen op zelfsturing gefundeerd op drie psychologische basisbehoeften van ieder mens:

  • autonomie, de vrijheid om keuzes te kunnen maken
  • betrokkenheid, je verbonden voelen met anderen
  • competentie, je kundig en bekwaam voelen

De mate waarin een van de drie behoeften dominant is, verschilt per mens en geeft handvaten. Handvaten om van de wanhoop naar het pad van de hoop te komen, zie foto. Organisaties en professionals die bezig zijn met gedragsverandering, zijn het effectiever als zij in hun beleid en in hun handelen rekening houden met deze basisbehoeften. Dit binnen de wettelijke kaders en de eigen beleidsdoelen. Duidelijke spelregels en daar steeds helder over communiceren en er naar handelen hoort bij de basisbehoefte ‘competent voelen’. Binnen die spelregels moet er voldoende ruimte zijn om eigen keuzes te kunnen te maken (autonomie) en te werken aan betrokkenheid.

Een mooi model dat nieuwe woorden geeft aan de werkwijze van binnenuit van ons netwerk.

Vluchtelingencrisis

In het hart van de Vluchtelingencrisis ondersteunen we een organisatie, die vanuit de krakersbeweging in tientallen jaren door is gegroeid naar een belangenbehartiger en tevens de opvang van mensen met een medische achtergrond zelf ter hand heeft genomen. De omslag van vrijwillige betrokken inzet, naar een meer professionele organisatie heeft handvatten nodig. Niet alleen om de eigen motivatie goed te behouden, maar ook om het bestaansrecht te verankeren en je niet allemaal drie keer in de rondte je ziek te werken.

Na het vanuit de kracht van het team vorm geven aan de inburgering, bij de gemeente rond 2006, krijgen nu hier in 2022 alle medewerkers, inclusief bestuur en management de kans, om zelf input te geven en aan de touwen te trekken. Doel is om de eigen organisatie weer te laten swingen. Die kans wordt vol vastgepakt en benut. Natuurlijk allemaal op een eigen manier en met verschillende intensiteit. Het vroeg bij mij om uitgesproken en ook subtiele stuurmanskunst. Om verder te gaan in deze beeldspraak alle zeilen bijzetten en scherp zeilen op de wind.

Het was best spannend de organisatie om op vrijwel alle terreinen, in een korte tijd, de organisatie en de mensen een flinke stap voorwaarts te brengen. Om goed te kijken wie op welke positie zijn talenten beter kon gaan inzetten en dat samen mogelijk te maken. Fijn om te voelen en te ervaren dat de aanpak met warmte is ontvangen en de mensen samen in beweging zijn gekomen. Er zijn grote stappen gezet en er ligt na enkele maanden een plan, waarmee de nieuwe directeur en het hele team aan de slag kan en wil.

Ruimte om te mogen leren

Juist als je jong bent is het zo belangrijk om je talenten ontwikkelen of beter te woekeren! Onverwacht mag ik Leergeld Amsterdam ondersteunen. Eerlijk gezegd kende ik de organisatie vooraf niet. De organisatie heeft tot doel om kinderen en jongeren met ouders met een krappe beurs financieel of met spullen te ondersteunen. Ze hebben wel mijn hart gestolen, zoveel inzet, zoveel resultaat, chapeau.

Terwijl we met het team aan de slag gaan komt er een enorme boost aan aanvragen. De armoede neemt enorm toe, waardoor de verschillende fondsen voor kinderen in de knel in Amsterdam en ook landelijk de handen ineen (moeten) slaan.

Er is dus heel veel werk aan de winkel. We beginnen met het versterken van het team en samen met het bestuur keuzes maken in de organisatievorm. Daarna verbeteren we het administratieve proces en ondertussen werk ik aan het verbeteren van de contacten in het netwerk.

Vlak voor mijn vertrek bestaat Leergeld Amsterdam 5 jaar, dat feestje laten we over voor de nieuwe manager om samen met het team en het bestuur vorm te geven.

Wat doen we met de avondklok rellen?

Tijdens de avondklok rellen zijn we actief in het jongerenwerk. Door alle Covid-19-maatregelen is er veel onrust in de samenleving, die steeds minder met elkaar samen leeft. Dit uit zich onder andere in achterdocht en ook in verschillende vaak agressieve rellen van jongeren. Rellende jongeren zijn er al decennia lang. Anders is dat de huidige rellen breed worden gedragen en bijzonder agressief kunnen zijn. De relschoppers zien de avondklok als een moment om gehoord en gezien te worden. Ongelijke kansen en niet gehoord worden, spelen daar een grote rol in. We zien veel kansarme jongeren zich bij de rellen aansluiten. Dit staat in schril contrast met de gevoelens en angst van andere burgers. Mensen snappen niet waarom jongeren hun eigen stad vernielen. Zo agressief zijn en zich verstoppen achter hoody’s en sjaals. Het wordt ervaren als crimineel gedrag en dat is het ook. Auto’s gaan in de fik en winkels worden geplunderd. Je hoort steeds vaker: ‘als je de wet breekt, dan moet er opgetreden worden’. Ouders worden opgeroepen hun kinderen binnen te houden en beter op te voeden. De jongeren worden nog minder serieus genomen. Laat staan gehoord. Het is aan het jongerenwerk, om de diepte van de rellen vast te pakken en liefst als opening naar positieve acties te benutten. Samen met (betrokken) jongeren, ouders, vrienden en familie gaan we op onderzoek naar de bron van de opstand. Dat betekent dat we eerst in contact willen komen met de jongeren. Niet eenvoudig, maar des te belangrijker. We gebruiken vele kanalen om hen te bereiken. Het blijken hele verschillende jongeren. Soms groepen, soms enkelingen. We bedenken samen projecten om de onvrede woorden te geven. Daarna onderzoeken we samen andere en meer effectievere uitingsvormen. Zo krijgen we samen beter in beeld wat er allemaal speelt. De meeste jongeren voelen zich niet gehoord, maar er speelt ook groepsdruk en behoefte aan actie en sensatie. De veelgehoorde schijt aan de maatschappij heeft vele lagen. Uiteindelijk blijkt dat veelal een bron van energie en betrokkenheid. We analyseren samen, brengen jongeren en netwerk bijeen. Vormen de agressie om tot ander vormen van creativiteit en aandacht voor de vragen van jongeren. We ontmoeten vele leukerd en ontwikkelen gave projecten. Het geeft niet alleen hen, maar ons allemaal ruimte om ons verder te ontwikkelen. Meer weten check bijvoorbeeld sociale vraagstukken.

Nathalie de Reus

Nathalie de Reus (1976) werkt als intuïtief adviseur en inspireert mensen en organisaties op een sprankelende wijze om vanuit een nieuw paradigma te handelen. Zij nodigt mensen uit om met hun diepere lagen in contact te komen, zodat ze de meerwaarde en perfectie van hun eigen levenssituaties en processen in het nu kunnen ervaren. Lees verder “Nathalie de Reus”

Expeditie LA 911

From our window we can see the world

We zijn op reis! Ons verlangen om de wereld te bereizen is groot en gelukkig hebben we die beide. We kopen LA 911, een bolneus, een mooie Mercedes Benz, een oude rode brandweertruck uit 1978, yes! Onze reis is gestart!

Wil je meer weten dan kun je ons volgen op followthereddot.nl

Lees verder “Expeditie LA 911”

Carolien de Jong

Carolien de Jong (1968) is oprichter van vestadvies. Met passie ontwikkelt zij samen met betrokkenen nieuwe inspirerende manieren van werken. Haar enthousiasme is aanstekend. Door de wijze waarop ze de opdracht een kader geeft, krijgt iedereen de ruimte voor eigen inbreng. Je voelt letterlijk dat er meer lucht is gekomen. Als organisatieadviseur is zij resultaat gedreven en gespecialiseerd in de begeleiding van veranderingsprocessen en herpositioneringen. Projecten van binnenuit. Het ontwikkelen van strategische visies, het herontwerpen van werkprocessen en dienstverleningsconcepten. Zij weet de boel samen op de schop te nemen en tot een vereenvoudigd proces met meer plezier om te bouwen. Ook coacht zij managers en medewerkers.

Lees verder “Carolien de Jong”

Edgar Verhoef

Edgar Verhoef (1972) is onze king of sarcasm. Met zijn humor weet hij situaties op scherp te zetten en de zaken bespreekbaar te maken. Edgar weet teams doelgericht tot grote prestaties te brengen. Hij is een voorbeeld in zijn handelen en weet teamleden op hun kwaliteiten en vaardigheden aan te spreken. Ondersteunt binnen de grenzen van hun kunnen en wijst de weg als je zoekende bent. Met Edgar in de buurt heb je veel plezier en leer je snel de eigen grenzen goed aan te geven. Lees verder “Edgar Verhoef”

Martin Stam

Martin Stam (1950) inspireert met zijn eloquente communicatie doorspekt met kritische kanttekeningen en enige tegendraadsheid. Hij weet je altijd de weg te wijzen naar een verbindende toekomst. In vele publicaties, maar ook congressen, masterclasses en de minor Outreachend werken komen de competenties van professionals naar voren, die met deze burgers werken. Lees verder “Martin Stam”